Мистецтво. Терміни та поняття. Том 1

Безклубенко С. Д.
Мистецтво: терміни та поняття. Том 1. Літери А-Л

Енциклопедичне видання у двох томахВиконано в рамках фундаментального дослідження Інституту культурології Національної академії мистецтв України за темою: «Формування художньої культури України: історія, естетика, семіотика, напрямки, перспективи»

Упорядкування ілюстрацій:
Олександра Олійник, канд. культурології;
Світлана Оляніна, канд. архітектури.

Рецензенти:
Р. М. Єсипенко, доктор історичних наук, професор (Державна академія керівних кадрів культури і мистецтва);
В. Г. Горпенко, доктор мистецтвознавства, професор (Інститут екранних мистецтв);
Ю. О. Станішевський, доктор мистецтвознавства, професор, член-кореспондент НАМ України.

     Зазвичай книги такого змісту та характеру готуються багатьма фахівцями з різних галузей вибраної теми. Унікальна особливість даного видання полягає в тому, що воно підготовлене однією особою - доктором філософських наук С. Д. Безклубенком. Матеріалом для цієї енциклопедії послужили численні попередні наукові публікації автора, у яких висвітлюються кардинальні питання теорії та найважливіші факти і явища історії мистецтв.
     Для науковців, студентів вузів культури й мистецтва, які професійно вивчають мистецтво, викладачів, аспірантів гуманітарних навчальних закладів та всіх тих, хто цікавиться культурою.

© Сергій Безклубенко, 2008
© Інститут культурології НАМ України, 2008
© О. Олійник, С. Оляніна, упорядкування ілюстрацій, 2008

Сторінок: 240

ISBN 978-966-2241-06-8

ББК Щ 373 (4УКР)
Б 396
УДК 791. 43 (477)