Мистецтво. Терміни та поняття. Том 2

Безклубенко С. Д.
Мистецтво: терміни та поняття. Том 2. Літери М-Я

Енциклопедичне видання у двох томахРекомендовано до друку вченою радою Інституту культурології Національної академії мистецтв України.

Виконано в рамках фундаментальних досліджень Інституту культурології Національної академії мистецтв України за темою «Формування художньої культури України: історія, естетика, семіотика, напрямки, перспективи».

Упорядкування ілюстрацій:
Олександра Олійник, кандидат культурології.

Рецензенти:
P. М. Єсипенко, доктор історичних наук, професор (Державна академія керівних кадрів культури і мистецтва);
В. Г. Горпенко, доктор мистецтвознавства, професор (Інститут екранних мистецтв);
Ю. О. Станішевський, доктор мистецтвознавства, професор, член-кореспондент НАМ України.

Другий том енциклопедичного видання охоплює мистецькі поняття від літери «М» до «Я». Видання присвячене світовій культурі. Його специфіка в тому, що на відміну від більшості традиційних подібних видань воно є авторським, здійсненим однією особою, що забезпечує концептуальну цілісність викладу матеріалу.
Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих гуманітарних навчальних закладів.

© Сергій Безклубенко, 2010
© Інститут культурології НАМ України, 2010

Сторінок: 256

ISBN 978-966-2241-16-7

УДК 791.43 (477)
ББК Щ 373 (4УКР)
Б 396