Мистецтво та життя

Мистецтво та життя

Збірник наукових працьРекомендовано до друку Вченою радою Інституту культурології НАМ України.

Виконано в рамках фундаментального дослідження Інституту культурології Національної академії мистецтв України за темою: «Інтегративні процеси як перспектива культурного розвитку України: методологічні, семіотичні, комунікативні, інтерактивні, регіональні аспекти»

Науковий керівник:
Юдкін І. М., член-кореспондент НАМ України, доктор мистецтвознавства.

Рецензенти:
Найден О. С., доктор мистецтвознавства, головний науковий співробітник ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України;
Зав’ялова О. К., доктор мистецтвознавства, професор Сумського держ. пед. університету.

  У збірнику наукових праць з культурології висвітлюються питання суспільного життя художніх текстів, їх творення, поширення, витлумачення. Питання інтерпретації посідають центральне місце в аналітичних розвідках авторів. Розглядаються суспільні обставини, які позначаються на рецепції художніх явищ та виявленні і розвитку їх змістових можливостей. Збірник спрямований на розробку синтетичної картини культури України. 
  Для науковців (культурологів, філософів, мистецтвознавців), викладачів, аспірантів, докторантів і всіх, хто цікавиться проблемами мистецтва в культурному просторі.

© І. М. Юдкін, О. М. Берегова, О. І. Оніщенко, Є. І. Коваленко, О. С. Олійник, І. Л. Бермес, 2016
© Ю. П. Богуцький, переднє слово, 2016
© Інститут культурології НАМ України, 2016
© Автори (електронна версія), 2014

Сторінок: 216.

ISBN 978-966-2241-39-6

УДК 111.852+128
ББК 87.8
М65


Завантажити у форматі PDF: