Міждисциплінарне пізнання


Міждисциплінарне пізнання закономірностей сучасного екранного дискурсу

Збірник наукових працьРекомендовано до друку Вченою радою Інституту культурології Національної академії мистецтв України.

Виконано в рамках фундаментальних досліджень Інституту культурології Національної академії мистецтв України за темою: «Візуалізація сучасного культурного простору»

Редакційна колегія:
Богуцький Ю. П., академік Національної академії мистецтв України, кандидат філософських наук, професор (голова редколегії, головний редактор);  Безклубенко С. Д., доктор філософських наук, професор;  Берегова О. М., доктор мистецтвознавства;  Волков С. М., доктор культурології (відповідальний секретар);  Головко Б. А., доктор філософських наук;  Немкович О. М., доктор мистецтвознавства;  Олійник О. С., кандидат культурології;  Оляніна С. В., кандидат архітектури;  Оніщенко О. І., доктор філософських наук;  Причепій Є. М., доктор філософських наук;  Судаков В. І., доктор соціологічних наук;  Туленков М. В., доктор соціологічних наук;  Чміль Г. П., академік Національної академії мистецтв України, доктор філософських наук;  Шейко В. М., член-кореспондент Національної академії мистецтв України, доктор історичних наук;  Щербина В. М., доктор соціологічних наук, професор (заступник головного редактора);  Юдкін І. М., член-кореспондент Національної академії мистецтв України, доктор мистецтвознавства.

  Збірник містить матеріали наукових розвідок сучасного екранного дискурсу, за допомогою якого вибудовується світ сучасної культури й світ мистецтва, які передують екранній символіці й лежать в її основі, сприяючи створенню власних принципів організацій простору, подібного до кіно, живопису, перфоменсу, архітектури.

© Чміль Ганна, Зубавіна Ірина, 2014
© Богуцький Юрій (переднє слово), 2014
© Інститут культурології Національної академії мистецтв України, 2014

Сторінок: 240.

ISBN 978-966-2241-37-2

УДК 161.2.004.353.2
ББК 87.4
М43


Завантажити у форматі PDF: