Monuments. The legal protection of cultural heritage

Прибєга Л. В.
Пам'яткознавство: правова охорона культурних надбань

Наукове виданняВиконано в рамках фундаментальних досліджень Інституту культурології Національної академії мистецтв України за темою: «Українська культура і світ: організаційні проблеми художньої культури»

Редакційна колегія:
Богуцький Ю. П., Яковлєв М. І., Яковина М. М., Крючков В. Г., Волков С. М.

Упорядники:
Прибєга Л. В. (керівник проекту), канд. архітектури, професор старший науковий співробітник Інституту культурології НАМ України;
Яковина М. М., президент Українського національного комітету ICOMOS;
Оляніна С. В., канд. архітектури, зав. відділом музеєзнавства та пам'яткознавства Інституту культурології НАМ України;
Міщенко О. М., член-кореспондент НАМ України.

У виданні зібрано та систематизовано найважливіші міжнародні документи з питань охорони культурної спадщини та законодавчі і нормативні акти, якими регулюються пам'яткознавчі відносини в Україні.

© Інститут культурології Національної академії мистецтв України, 2009
© Л. В. Прибєга, вступна стаття, 2009

Сторінок: 416

ISBN 978-966-2241-05-1

ББК 79.0
П15


Пiдроздiли:

ЗМІСТ. Monuments. The legal protection of cultural heritage
Далi...