Національна культура

Національна культура: єдність у різноманітності

Збірник наукових працьРекомендовано до друку Вченою радою Інституту культурології Національної академії мистецтв України.

Виконано в рамках фундаментального дослідження Інституту культурології Національної академії мистецтв України за темою: «Українська національна культура, як цілісність: регулювання її регіональних відмінностей»

Рецензенти:
Бурлачук В. Ф, доктор соціологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту соціології НАН України;
Танчер В. В, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедрою соціології КНУКіМ.

Редакційна колегія:
Богуцький Ю. П., академік Національної академії мистецтв України, кандидат філософських наук,
професор (голова редколегіїї, головний редактор);
Безклубенко С. Д., доктор філософських наук;
Берегова О. М., доктор мистецтвознавства;
Волков С. М., кандидат мистецтвознавства (відповідальний секретар);
Головко Б. А., доктор філософських наук;
Коваль А. Д., кандидат філософських наук;
Немкович О. М., доктор мистецтвознавства;
Оляніна С. В., кандидат архітектури;
Оніщенко О. І., доктор філософських наук;
Причепій Є. М., доктор філософських наук;
Судаков В. І., доктор соціологічних наук;
Туленков М. В., доктор соціологічних наук;
Чміль Г. П., доктор філософських наук;
Шейко В. М., член-кореспондент Національної академії мистецтв України, доктор історичних
наук;
Щербина В. М., доктор соціологічних наук, професор (заступник головного редактора);
Юдкін І. М., член-кореспондент Національної академії мистецтв України, доктор
мистецтвознавства.

  Збірка наукових праць присвячена розгляду актуальної культурологічної проблематики, пов'язаної з буттям української культури як цілісного соціально-історичного континууму – культурного світу, що відтворюється і оновлюється за умов сучасності. Рефлексія процесуальної цілісності культури потребує усвідомлення кроскультурних процесів та організаційних практик, в рамках яких вони відбуваються. Бачення методологічних і науково-практичних засад розвитку культуротворення є необхідною умовою для розвитку сучасної української мистецької спільноти, для формування нових напрямків культурологічної думки. Саме тому видання буде корисним і цікавим як науковцям – культурологам, соціологам, філософам, мистецтвознавцям, так і представникам мистецької спільноти, аспірантам, студентам.

© В. М. Щербина, М. Ю. Наумова, 2012
© Інститут культурології НАМ України, 2012

Сторінок: 352.

ISBN 978-966-2241-28-0

УДК 008:316.7(477)(082)
ББК71я43
Н 354