Наукові теми

Самоорганізація й динаміка культури та їх особливості в Україні
Керівник теми: Богуцький Ю.П., дійсний член (академік) Національної академії мистецтв України, кандидат філософських наук, професор, директор Інституту.
Термін виконання: 01.01.2008 - 31.12.2015

Нова соціально-культурна реальність в Україні: методологія і наукова практика її дослідження
Керівник теми: Богуцький Ю.П., дійсний член (академік) Національної академії мистецтв України, кандидат філософських наук, професор, директор Інституту.
Термін виконання: 01.01.2008 - 31.12.2015

Українська культура і світ: організаційні проблеми художньої культури
Керівник теми: Безгін О.І., дійсний член (академік) Національної академії мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, професор, заслужений діяч мистецтв України.
Термін виконання: 01.01.2008 - 31.12.2015

Візуалізація сучасного культурного простору
Керівник теми: Чміль Г.П., доктор філософських наук, доцент, дійсний член (академік) Національної академії мистецтв України, завідувач відділу світової культури та міжнародних культурних зв’язків Інституту.
Термін виконання: 01.01.2013 - 31.12.2016

Нові медіа у виробництві та трансляції художньої культури сучасного суспільства
Керівник теми: Щербина В.М., доктор соціологічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту.
Термін виконання: 01.01.2013 - 31.12.2016