Нова культурна реальність

Богуцький Юрій, Корабльова Надія, Чміль Ганна
Нова культурна реальність як соціодинамічний процес людинотворення через ролі

МонографіяРекомендовано до друку Вченою радою Інституту культурології Національної академії мистецтв України.

Виконано в рамках фундаментальних досліджень Інституту культурології Національної академії мистецтв України за темою: «Нова соціокультурна реальність в Україні: методологія і наукова практика її дослідження» (Науковий керівник: Богуцький Юрій Петрович - академік НАМ України, кандидат філософських наук).

Рецензенти:
Волков С. М., доктор культурології, професор;
Головко Б. А., доктор філософських наук, професор.

  Монографію присвячено надзвичайно актуальній проблемі дослідження сучасної культурної реальності, в якій на зміну культурі тотожності прийшла культура розрізнення з її стратегією мультикультуралізму, надкультурними ознаками, які можуть бути ідентифіковані. Пов’язаність культурної реальності і теорії соціальних ролей, їх методологічні здобутки є тим предметним полем, на якому зосередилась рефлексія авторів.
  Монографія адресується фахівцям у галузі культурології, філософії культури, філософської антропології, мистецтвознавцям, студентам навчальних закладів мистецтва та культури, всім, хто цікавиться означеною проблематикою.

© Богуцький Юрій, Корабльова Надія, Чміль Ганна, 2013
© Інститут культурології Національної академії мистецтв України, 2013

Сторінок: 272.

ISBN 978-966-2241-35-8

УДК 008+791.43
ББК 71.0
Б 74


Завантажити у форматі PDF: