Нові медіа в сучасному суспільстві

Судакова В. М., Наумова М. Ю. та ін.
Нові медіа в сучасному суспільстві:
культурологічний вимір

МонографіяРекомендовано до друку Вченою радою Інституту культурології Національної академії мистецтв України (протокол №8 від 4.09.2017 р.).

Виконано в рамках фундаментального дослідження Інституту культурології Національної академії мистецтв України  за темою: «Нові медіа у виробництві та трансляції художньої культури сучасного суспільства» (Науковий керівник: доктор філософських наук, доцент, завідувач відділу соціологічних досліджень Інституту культурології НАМ України Судакова Валентина Миколаївна).

Рецензенти:
Чміль Г. П., академік НАМ України, доктор філософських наук, доцент, професор кафедри телережисури Київського національного університету культури і мистецтв;
Чепак В. В., доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри галузевої соціології факультету соціології КНУ імені Тараса Шевченка.

  У монографії розглянута актуальна проблема сучасної культурологічної теорії — зміст, еволюція, роль і вплив на всі сфери суспільного життя, сучасних медіа та нових медіа зокрема.
  Видання  буде  корисним  для  науковців,  академічних  культурологів, соціологів, спеціалістів у галузі освіти, політики, ЗМІ.

Сторінок: 352.

ISBN  978-966-2241-44-0

УДК 316.77:130.2

© Автори статей, 2017
© Судакова В. М., 2017
© Ю. П. Богуцький, передмова, 2017
© Інститут культурології НАМ України, 2017

Бібліографічний опис:
Нові медіа в сучасному суспільстві: культурологічний вимір: монографія / В. М. Судакова, М. Ю. Наумова та ін. — К.: Інститут культурології НАМ України, 2017. — 352 с. — Інформація про авторів і резюме статей.


Завантажити у форматі PDF:


Пiдроздiли:

ЗМІСТ. Нові медіа в сучасному суспільстві
Далi...