Новини

27.02.2014
Науковий круглий стіл

ІНФОРМАЦІЙНИЙ   ЛИСТ

Інститут культурології Національної академії мистецтв України

проводить науковий круглий стіл 
"Медіа як інституційна засада культуротворення"


Тематика круглого столу охоплює широке коло питань, присвячених проблемам наукової та художньої рефлексії інституційної ролі, місця та ролі традиційних і новітніх медіа у процесах культуротворення.

Передбачається розгляд концептуальних засад культурологічного дослідження медіа як соціального інституту, місця та ролі традиційних і новітніх медіа, феноменів, тенденцій, ризиків та викликів, а також нових можливостей, які виникають з розвитком нових медіа в контексті процесів модернізації гуманітарного розвитку України сучасної доби. Круглий стіл організується як комунікативний захід, що дозволить не тільки обмінятися науковими напрацюваннями та досвідом, але й налагодити конструктивний діалог між усіма, хто переймається проблемами розвитку медіа-простору у  нашій країні та у країнах-партнерах України.
Круглий стіл відбудеться 27 лютого 2014 р. в м. Києві, за адресою бул. Т.Шевченка 50/52, 7 поверх. Початок роботи – 12.00.

Тематика роботи круглого столу:
  • культурологічні парадигми і епістемологічні ресурси дослідження медіа як іституційної засади культуротворення;
  • соціокультурні механізми функціонування традиційних та новітніх медіа у культурі
  • феномени, тенденції, ризики та викликів, а також нові можливості, які виникають з розвитком нових медіа
  • специфічні форми художньої рефлексі середовища нових медіа та художні феномени на їх основі.

До участі у круглому столі запрошуються представники зацікавленої громадськості, науковці, фахівці-практики, аналітики, викладачі вищих навчальних закладів, аспіранти, пошукачі. Робота круглого столу передбачає можливість очної, заочної та дистанційної участі.

Робочі мови конференції: українська, російська.

Всіх, хто бажає взяти участь у конференції, просимо надіслати заявки (відповідно до наведеної нижче форми) та тези доповіді.

Заявку на участь у роботі конференції (назва теми, резюме або тези обсягом до 2 тис. знаків, прізвище, ім'я, по-батькові, місце роботи, науковий ступінь, вчене звання, домашня адреса, № тел.) просимо надіслати до 10 лютого 2014 р. Оргкомітету науково-теоретичної конференції за адресою: 01032, Київ-1, бул. Тараса Шевченка, 50-52, Інститут культурології НАМУ. 

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді, які не відповідають вимогам та тематиці конференції. 

Вимоги до оформлення тез:
Обсяг тексту – до 2000 знаків. Анотації: українською, англійською, російською мовами. Вгорі справа: прізвище, ім’я, науковий ступінь та вчене звання, посада автора, нижче – країна та місто. Назва  - посередині, великими літерами. Текст - Microsoft Word; шрифт - Times New Roman, кегль - 14; параметри оформлення сторінки: верхній і нижній береги - 20 мм, лівий - 30 мм, правий - 15 мм; інтервал між рядками - 1,5. Примітки виносяться в кінець основного тексту і позначають арабськими цифрами у верхньому індексі; посилання на літературу позначають наскрізною порядковою нумерацією за текстом у квадратних дужках (напр. ... [1, 35]).

Заявки та тези в електронному вигляді надсилаються на електронну адресу Інституту:


Завантажити:
Інформаційний лист (формат MS Word)
Бланк анкети учасника (форматі MS Word)