Новини

31.08.2016
Міжінституційна аспірантура

Міжінституційна аспірантура НаУКМА та ІК НАМУ

Інститут культурології НАМУ спільно з Національним університетом «Києво-Могилянська академія» у відповідності до п. 4 нового «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого Постановою КМУ № 261 від 23.03.2016 р., ініціювали створення міжінституційної аспірантури зі спеціальності 034 Культурологія.

Така форма організації наукової освіти дає можливість забезпечити високу академічну якість освітніх і дослідницьких можливостей, об’єднує у колегіальну фахову спільноту молодих і досвідчених науковців, на основі якої стає можливим створення унікальних проектних груп для виконання міждисциплінарних наукових проектів у галузі культурології.

Освітньо-наукову програму за спеціальністю 034 Культурологія  виконуватиме проектна група, утворена з фахівців кафедри  культурології НаУКМА й Інституту культурології Національної академії мистецтв України.

До 31 серпня 2016 р. триватиме прийом документів для вступу на нову програму підготовки здобувачів ступеня доктора філософії (PhD) за спеціальністю 034 Культурологія на базі Національного університету «Києво-Могилянська академія».


Додаткова інформація:

Умови вступу до аспірантури НаУКМА у 2016 році

Загальна інформація про аспірантуру НаУКМА

Наказ МОН України від 03.08.2016 № 933
(яким, зокрема, затверджена ліцензія НаУКМА на освітню діяльність на третьому освітньо-науковому рівні за спеціальністю 034 Культурологія)