Новини

24.11.2016
Міжнародна наукова конференція

Міністерство культури України
Харківська державна академія культури
Інститут культурології Національної академії мистецтв України
Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації


24-25 листопада 2016 року
у Харківській державній академії культури
відбудеться міжнародна наукова конференція
"Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку"


Наукові напрями конференції:
1. Методологічні та теоретичні проблеми культурології і соціальних комунікацій
2. Українська культура в системі міжетнічних комунікацій: історія, теорія, практика
3. Моделі міжкультурної комунікації в умовах глобалізації
4. Філософські та соціально-політичні виміри сучасної культури
5. Історія, музеєзнавство, екскурсознавство, туризм
6. Соціальна педагогіка в інформаційному суспільстві: культурологічний підхід
7. Документально-комунікаційні системи суспільства: стратегії, теорії, інновації
8. Інформаційно-комунікаційні технології глобального соціокультурного простору
9. Театральне мистецтво в контексті новітніх наукових трансформацій
10. Теоретичні та прикладні проблеми розвитку аудіовізуального мистецтва та виробництва
11. Сучасні стратегії та моделі соціокультурної діяльності
12. Мова та література в контексті геокультурних змін
13. Сучасні стратегії розвитку менеджменту й адміністрування в соціокультурній сфері
14. Музичне мистецтво в часопросторі культури: минуле та сучасність
15. Розвиток хореографії крізь призму взаємодії світових та національних тенденцій танцювального мистецтва


Під час конференції будуть проведені методологічні семінари, міжсекційні засідання, тренінги та майстер-класи, творчий звіт мистецьких колективів,
відбудеться круглий стіл на тему:
"Модернізація культурної політики в Україні в русі цивілізаційної глобалізації: пріоритети, принципи та шляхи реалізації".

Робочі мови: українська, російська, англійська.

Умови подання матеріалів до публікації:
Відповідно до тематики конференції просимо надсилати тези доповідей та копію квитанції про оплату до 17 жовтня 2016 року на електронну адресу . Обсяг матеріалів 2-3 сторінки, формат А-4, поля 20/20/20/20 мм, шрифт Times New Roman 14, інтервал – 1,5. Ініціали та прізвище автора (співавторів) подаються в правому верхньому куті сторінки (українською або російською та англійською мовами). З наступного абзацу по центру – назва доповіді великими літерами двома мовами (українською або російською та англійською мовами). Через 2 інтервали по ширині листа – тези. На окремій сторінці в заявці про участь у конференції необхідно подати інформацію про автора. Відповідальність за достовірність інформації несе автор роботи. Оргкомітет залишає за собою право відбору тез доповідей.

Фінансові умови участі в конференції - на сайті ХДАК.

Реєстрація учасників конференції – 24 листопада з 9.00 до 10.00 на другому поверсі головного корпусу ХДАК.
Відкриття конференції – 24 листопада о 10.00 в Малій залі (ауд. №23).

З усіх питань звертатися до оргкомітету за адресою:
61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4, Харківська державна академія культури, редакційно-видавничий відділ. Контактний телефон: (057) 731-27-83 – редакційно-видавничий відділ ХДАК.
E-mail: .

Інформаційний лист (сайт ХДАК)