Новини

21.11.2016
Всеукраїнська науково-теоретична конференція

Міністерство культури України
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Інститут публічного управління та кадрової політики
Кафедра публічного управління та гуманітарних наук
Інститут історії України НАН України
Інститут культурології НАМ України

запрошують взяти участь
21 листопада 2016 р. у
Всеукраїнській науково-теоретичній конференції
"Другі наукові читання, присвячені пам'яті доктора історичних наук професора О.І.Путро"

Місце проведення:
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв,
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 11,
кафедра публічного управління та гуманітарних наук

Організатори:
кафедра публічного управління та гуманітарних наук НАКККіМ

До участі запрошуються:
 • науковці;
 • викладачі;
 • аспіранти;
 • студенти;
 • співробітники закладів освіти, науки та культури.
Форма участі у конференції дистанційна.

Для участі у конференції необхідно до 20 листопада 2016 р. (включно) надіслати електронною поштою:
 • заявку учасника
 • тези доповіді за такими вимогами:
- Word, А4,
- Times New Roman,
- кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5;
- усі поля 20 мм;
- абзац 1,25;
- список літератури лише за наявністю цитувань;
- до 5 сторінок.
- назва файлу повинна відповідати імені та прізвищу учасника конференції - Семенченко_С.О.doc;
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

За результатами конференції буде надруковано збірник матеріалів конференції (січень-лютий 2017)

Тематичні напрями роботи конференції:
Секція 1. Формування історичної думки в національно-культурному просторі.
Секція 2. Сучасні напрями теоретичних і прикладних досліджень у сфері освіти.
Секція 3. Культурно-мистецький простір України: історія та сучасність.
Секція 4. Культурологічний дискурс сучасних суспільних реалій: теоретичні та прикладні аспекти.
Секція 5. Державно-правові тенденції розвитку сучасного українського суспільства: теорія і практика.


Зразок оформлення тез доповідей:

УДК
Степанюк А.М., к.пед.н.,
доцент, НАКККіМ, м. Київ, Україна.

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСІВ ПОДІЛЛЯ

     Культура Поділля формувалася під впливом багатьох історичних, культурних, етнічних та соціальних факторів. Унікальність Поділля розкривається у органічному поєднанні східних та західних культурних традицій. [1, с. 45].

Література:
1. Полохало Б.С. Поділля: історичні паралелі / Б.С. Полохало // Наукові праці Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Гуманітарні студії. - 2009. - №4(13). — С. 32-50.

Заявка на участь у конференції

Прізвище ___________________________________
Ім’я _______________________________________
По батькові _________________________________
Місто ______________________________________
Навчальний заклад ___________________________
Номер секції ________________________________
Тема доповіді: _______________________________
Тип збірника (електронний чи друкований) _______
Адреса та номер відділення Нової пошти __________
Контактний телефон __________________________
E-mail _______________________________________


 • Організаційний внесок за участь у конференції складає 100 грн.
 • За переказ коштів через будь-яке відділення ПриватБанку комісія становить 1% від суми переказу.
 • Якщо Ви переказуватимете гроші через ПриватБанк, то повідомте номер переказу та своє ПІБ на електронну пошту кафедри в обов'язковому порядку.
 • Переказ коштів здійснюється на ім'я Святненко Анни Василівни.
 • Друковані збірники з тезами конференції будуть розсилатися Новою поштою за рахунок учасника.
 • У PDF форматі збірники будуть розсилатися на електронні адреси безкоштовно.

Заявки приймаються:
Заявки учасників конференції з позначкою «На конференцію» просимо надсилати
e-mail:

тел. +38(044)531-99-81 - кафедра ПУіГН