Новини

16.11.2017
Міжнародна науково-практична конференція

Міністерство освіти та науки України
Управління освіти та науки Рівненської облдержадміністрації
Управління культури та туризму Рівненської облдержадміністрації
Рівненський державний гуманітарний університет
Художньо-педагогічний факультет
Кафедра культурології і музеєзнавства
Інститут культурології Національної академії мистецтв України


33028, м. Рівне, вул. С.Бандери, 12, телефон кафедри (0362) 63.42.62
контактні телефони: 067 803.23.98, 096.541.71.35 e-mail:

 
16-17 листопада 2017 року
відбудеться

ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція на тему:
«Євроінтеграційні процеси в сучасній Україні: культурно-мистецькі аспекти розвитку»


До обговорення планується наступна проблематика:
  1. Євроінтеграційні процеси: проблеми та перспективи розвитку.
  2. Культурно-мистецька спадщина України у світовому культурному контексті.
  3. Регіональна культурно-мистецька проблематика як предмет наукового дослідження.
  4. Методологічні і методичні проблеми викладання у вищій школі.
  5. Музеї і бібліотеки як культурний феномен сучасної доби в умовах трансформації.
  6. Освіта і культура в контексті нових суспільних реалій: здобутки і проблеми.
  7. Самореалізація молодого покоління в культурному просторі ХХІ століття.
  8. Нові медіа в Україні як засіб стимулювання культуротворчих процесів в Україні.
Заявки на участь у конференції подавати на кафедру культурології і музеєзнавства РДГУ (м. Рівне, вул. С.Бандери, 12, каб. 46)
до 1 листопада 2017 р. Деталі – за вказаними вище телефонами.

У заявці повідомити: прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, науковий ступінь, вчене звання (для магістранта - прізвище, ініціали, факультет, спеціальність) і тему доповіді.

Тексти статей (в електронному варіантах), підготовлені згідно з вимогами до наукових публікацій, передати оргкомітету під час проведення заходу або надіслати за вказаною вище адресою.

Матеріали конференції будуть опубліковані у вип. № 17 Альманаху «Актуальні питання культурології» (індексується у трьох науко-метричних базах) та фахових, науко-метричних збірниках «Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку»: наук. зб. Вип. 24 («Культурологія») і Вип. 25 («Мистецтвознавство»).

Адреса оргкомітету: Рівненський державний гуманітарний університет, вул. С.Бандери, 12, кафедра культурології і музеєзнавства (каб. 46).
Відповідальний за організацію й проведення конференції – проф. Виткалов Володимир Григорович. т. 0362-63.42.62 або вказані вище мобільні.

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ
До Збірників приймаються статті українською, англійською, польською, російською мовами, обсягом до 17 сторінок. Поля: верхнє, праве, ліве, нижнє – 2х3х2х1,5 см. Редактор: MS Word. Гарнітура: Times New Roman, кегль 14. Міжрядковий інтервал 1,5. Зліва друкується УДК, по центру назва статті великими літерами (жирним шрифтом), у правому полі – прізвище та ініціали автора. Анотації, назва статті, прізвище автора і ключові слова – англійською, російською, українською (600-800 знаків); та англійською (повна сторінка А-4 формату за відповідним зразком), список літератури також подається і транслітерацією. Виконані без урахування вимог статті розглядатися не будуть. Деталі щодо публікації за вказаними вище телефонами та на сайті кафедри «http:// kulturologiya.rv.ua/» у розділі «Наукові збірники».Інформаційний лист (pdf)