Новини

29.05.2018
Засідання Вченої ради Інституту

ІНСТИТУТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання Вченої ради
29 травня 2018 р.
14.00 годин.

1. Наукова доповідь за темою дослідження «Єдність культурного простору України у контексті соціокультурної трансформації»

Доповідачі: 
керівник теми – доктор філософських наук
Судакова В.М.
відповідальний виконавець – кандидат технічних наук
Гриценко О.А.


2. Звіт про роботу відділу науково-творчих досліджень з теорії та історії культури (04.2017-04.2018 рр.) та про впровадження результатів дослідження фундаментальних наукових тем.

Доповідач: 
зав. відділом, доктор філософії (Ph.D, історія)
Демещенко В.В.


3. Про затвердження до друку чергового збірника наукових праць «Культурологічна думка» (№13, 2018).

Доповідач: 
заступник директора з наукової роботи,
доктор культурології Волков С.М.


4. Інформація щодо постанов Президії НАМ України.

Доповідач: 
вчений секретар,
доктор філософії (Ph.D,філософія)
Кузнєцова І.В.


Директор
Інституту культурології
 
Ю.П.Богуцький

Вчений секретар
Інституту культурології
 
І.В.Кузнєцова