Новини

11.06.2018
Всеукраїнська науково-практична конференція

Київський університет права Національної академії наук України
Інститут держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Інститут культурології Національної академії мистецтв України
Український союз промисловців і підприємців

 
11-12 червня 2018 року
м. Київ

Всеукраїнська науково-практична конференція
«Охорона культурної спадщини: стан та перспективи»


Дана конференція є продовженням парламентських слухань «Стан, проблеми та перспективи охорони культурної спадщини в Україні» від 18.04.2018 року.

Метою конференції є визначення сучасного стану об'єктів (проявів) культурної спадщини, дослідження досвіду України й інших країн у пам'яткоохоронній сфері, обговорення проблемних питань охорони культурної спадщини в Україні та шляхів їх вирішення, зокрема й безпосередньою реалізацією принципів, обумовлених низкою Конвенцій ЮНЕСКО в цій сфері. Матеріали конференції сприятимуть розробці проектів змін та доповнень до чинних пам'яткоохоронних нормативно-правових актів України.

Напрями роботи конференції:
  • правовий;
  • історичний;
  • економічний,
  • мистецтвознавчий.
Мова конференції: українська.

Місце проведення:
11.06.2018р.: конференц-зал Верховної Ради України м. Київ, вул. Банкова, 6/8;
12.06.2018р.: прим. КУП НАНУ м. Київ, вул. Акад. Доброхотова, 7-а.

Організаційний внесок за участь у конференції відсутній.
Заявки заповнюються та надсилаються в електронному вигляді.
Проїзд та проживання – за кошти учасників конференції.
Для участі в конференції заявку та тези доповідей просимо надсилати електронною поштою на адресу:
до 10 червня 2018 р.

Детальніше про конференцію:
Інформаційний лист (pdf)