Новини

21.11.2018
Наукова конференція

Національна академія мистецтв України
Інститут культурології НАМ України
Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України

Запрошують до участі у науковій конференції
"Нарація “зображуване – глядач” в сучасному українському кіно"

Конференція  відбудеться 21 листопада 2018 року об 11.00
за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 20
у конференц-залі Національної академії мистецтв України

Проблемне поле конференції:
  • молодіжна субкультура як метанарація;
  • наратологія у постмодерному кіно дискурсі;
  • зображуване – глядач”: інтерпретаційний потенціал
  • Сам як Інший. Зображуваний контекст
До участі у конференції запрошуються дослідники наукових інституцій, аспіранти, докторанти, викладачі вищих навчальних закладів/

Заявки на участь у конференції з означенням теми доповіді та відомостей про автора (ім’я, по-батькові, прізвище, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи) просимо надіслати до 10 листопада 2018 р. на електронну адресу

За матеріалами доповідей учасників конференції планується випустити збірник наукових праць.

Вимоги до тексту статті. Обсяг: до 15 сторінок. Редактор: MS Word. Гарнітура: Times New Roman. Кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5. Зберегти у форматі *.doc або *.rtf. Назва файлу має містити прізвище автора статті і її назву. Посилання на бібліографічні джерела розташовуються після тексту під заголовком Література в алфавітному порядку; посилання на літературу в тексті – у квадратних дужках.

Контактний телефон: (067) 403-90-54 (Міщенко Марина Олексіївна)

З повагою,
оргкомітет конференції.


Інформаційний лист (doc)