Новини

22.12.2015
Міжнародний семінар

Інститут культурології НАМ України проводить Міжнародний семінар "Моніторинг культурної діяльності: кількісні та якісні показники і методи їх збирання".

25.11.2015
Всеукраїнська міждисциплінарна науково-теоретична та практична конференція з міжнародною участю

Інститут культурології НАМ України проводить всеукраїнську міждисциплінарну науково-теоретичну та практичну конференцію з міжнародною участю "Мистецькі реалізації універсалій культури. Зміна смислів".

12.06.2015
Науково-практична конференція з міжнародною участю

Інститут культурології НАМ України проводить науково-практичну конференцію з міжнародною участю "Діалог культур - основа формування культури суспільства сталого розвитку"

14.04.2015
Науковий круглий стіл

Інститут культурології НАМ України проводить науковий круглий стіл "Культурологічні виміри актуальних проблем гуманітаристики"

19.03.2015
Науковий круглий стіл

Інститут культурології НАМ України проводить міждисциплінарний науковий круглий стіл: "Пам’яткоохоронна справа в України: актуальні проблеми"

06.03.2015
Науковий круглий стіл

Інститут культурології НАМ України проводить міждисциплінарний науковий круглий стіл: "Трансформаційні процеси в культурі України: морфологія, інституалізація, регіоналізація"

19.02.2015
Науковий круглий стіл

Інститут культурології НАМ України проводить міждисциплінарний науковий круглий стіл: "Соціально-економічні аспекти культуротворення в Україні: культурологічний вимір"