Партнери

Партнери Інституту культурології НАМУ

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Рівненський державний гуманітарний університет

Науково-освітній веб-портал «Тарас Шевченко»

Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України ім. Г. Сковороди

Волинський краєзнавчий музей

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії

Кримськотатарський академічний театр АРК

Львівська національна академія мистецтв

Львівська національна музична академія ім. М. В. Лисенка

Львівське відділення Інституту археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України

Міжнародна асоціація «Україна і світове українство»

Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури

Національна спілка художників України

Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського

Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка

Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого

Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії

Одеська державна музична академія ім. А. В. Неждaнової

Полтавський інститут економіки і права відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

Група компаній «Планета-Буд»

Філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Харківська державна академія культури

Харківська державна академія дизайну та мистецтв