Письменники як дослідники

Оніщенко О. І.
Письменники як дослідники: потенціал теоретичних ідей (О. Уайльд, Т. Манн, А. Франс, І. Франко, С. Цвейг)

МонографіяРекомендовано до друку Вченою радою Інституту культурології Національної академії мистецтв України.

Виконано в рамках фундаментальних досліджень Інституту культурології Національної академії мистецтв України за темою «Нова соціально-культурна реальність в Україні»

Рецензенти:
Попович М. В., доктор філософських наук, професор, академік НАН України;
Бровко М. М., доктор філософських наук, професор.

У монографії розглядається теоретичний доробок О.Уайльда, Т. Манна, А. Франса, І. Франка та С. Цвейга, що посідає визначне місце в їхній творчій спадщині. Спираючись на принцип міждисциплінарного підходу, письменники артикулювали низку оригінальних ідей, які є вагомим внеском у європейську гуманістику другої половини XIX – першої половини XX ст.
Для фахівців у галузі естетки, теорії та історії культури, літературознавства, мистецтвознавства, викладачів і студентів гуманітарних спеціальностей.

© Оніщенко О. І., 2012
© Інститут культурології НАМ України, 2011

Сторінок: 272.

ISBN 978-966-2241-25-9

УДК 111.852:130.2(4)
ББК 87.815
О 587