План роботи Вченої ради на 2019 рік


                                                              
ЗАТВЕРДЖУЮ:
_______________________
Директор Інституту культурології
Національної академії мистецтв України
академік              Богуцький Ю. П.

План роботи Вченої ради
Інституту культурології НАМ України
на 2019 рік
пп
Дата
засідання

Питання до розгляду Доповідач Контроль
за
виконанням
1

22
січня
14.00
1. Звіт директора Інституту культурології НАМ України, академіка НАМ України Богуцького Ю.П. про науково-творчу діяльність у 2018 році.

2. Затвердження Плану роботи Вченої ради Інституту культурології НАМ України на 2019 р.

3. Про затвердження Плану НДР Інституту культурології НАМ України на 2019 р.

4. Про затвердження Плану наукових видань Інституту культурології НАМ України на 2019 р. (І – ІV квартал).

5. Про затвердження Плану використання бюджетних коштів Інституту культурології НАМ України у 2019 р.

6. Різне
Богуцький Ю.П., директор
Інституту культурології НАМ України

Кузнєцова І.В., вчений секретарВолков С.М., заступник директора з наук. роботи,
Волков С.М., заступник директора з наук. роботи,

Дзюбенко Т.О., заступник директора з загальних питань


Директор
ДиректорДиректор
Директор
2


21
лютого
14.00
1. Наукова доповідь за темою дослідження «Художня культура України в сучасній ринковій реальності: трансформації матеріальних складових»

2. Про проведення атестації наукових працівників Інституту культурології НАМ України.

3. Звіт про роботу відділу теорії та історії  культури (02.2018- 02.2019 р.): виконання угод про співпрацю та динаміка впровадження результатів фундаментальних наукових досліджень.

4. Про проведення конкурсного відбору проектів фундаментальних наукових досліджень на 2020-2022 роки.

5. Про затвердження Плану діяльності Інституту культурології НАМ України на 2020-2022 роки (стратегічний).

6.  Різне
Безгін О.І., керівник теми,
Успенська О.Ю., відповід. виконавець


Волков С. М., заступник директора з наукової роботи

Демещенко В.В., завідувач відділу

Волков С. М., заступник директора з наукової роботи

Волков С.М., заступник директора з наук. роботи
Заступник директора з наукової роботиДиректор
Вчений
секретар


Директор
Директор
3
21
березня
14.00
1. Наукова доповідь за темою дослідження «Культуротворчий простір екрану».

2. Звіт про роботу відділу науково-творчих розробок, редагування та підготовки видавничої продукції (03.2018- 03.2019 р.).

3. Про підсумки проведення атестації наукових працівників Інституту культурології НАМ України.

4. Різне
Чміль Г.П., керівник теми,
Кохан Т.Г., відп. виконавець

Провідні редактори
Волков С.М., заступник директора з наукової роботи
Заступник директора з наукової роботи

Вчений секретар
Директор
4
18
квітня
14.00
1. Наукова доповідь за темою дослідження «Трансформація культури пам’яті сучасного українського суспільства».


2. Звіт про роботу відділу екранної культури та інформаціоналізму (04.2018- 04.2019): виконання угод про співпрацю та динаміка впровадження результатів фундаментальних наукових досліджень.
 
3. Про затвердження Перспективного тематичного плану фундаментальних досліджень на 2020-2022 р.

4.Різне
Гриценко О.А., керівник теми,  Демещенко В.В., відповід. виконавець

Чміль Г.П., завідувач відділуВолков С.М., заступник директора з наукової роботи
Заступник директора з наукової роботи


Вчений секретарЗаступник директора з наукової роботи
5


23
травня
14.00
1. Наукова доповідь за темою дослідження
«Інституційні та самоорганізаційні засади культуротворення в Україні».

2. Звіт про роботу відділу культурної антропології (06.2018 - 05.2019 рр.):  виконання угод про співпрацю та динаміка впровадження результатів фундаментальних наукових досліджень.

3. Про стан підготовки до Міжнародної науково-теоретичної конференції  «Історичне минуле і культурна спадщина в сучасних мистецьких практиках» (червень 2019 р.).

4. Різне
Богуцький Ю.П., керівник теми, Демещенко В.В., відповід. виконавець.

Жукова Н.А., завідувач  відділу.

Завідувачі відділів,
Кузнєцова І.В., вчений секретар.

Заступник директора з наукової роботи


Вчений секретар


Заступник директора з наукової роботи

6

20
червня
14.00
1. Наукова доповідь за темою дослідження
«Єдність культурного простору України у контексті соціокультурної  трансформації».

2. Звіт про роботу відділу культурної спадщини та пам’яткоохоронної справи (02.2018 - 06.2019 рр.): виконання угод про співпрацю та динаміка впровадження результатів фундаментальних наукових досліджень.

3. Про стан виконання плану науково-дослідної роботи Інституту культурології у І півріччі 2019 р.

4. Різне
Судакова В.М., керівник теми,  Гриценко О.А., відповід. виконавець


Завідувач відділуВолков С.М., заступник директора з наук. роботи
Заступник директора з наукової роботиВчений секретарДиректор
7


29
серпня
14.00
1. Про результати проведення наукових комунікаційних заходів у І півріччі 2019 р.

2. Про рекомендацію до друку збірників та монографій, підготовлених за результатами наукових досліджень у I півріччі 2019 року.

3. Різне
Волков С. М., заступник директора з наук. роботи


Завідувачі відділами,
керівники тем досліджень

Директор
Вчений секретар

8


19
вересня
14.00
1. Наукова доповідь за темою дослідження
«Транскультурність: концепція, напрями, український контекст».

2. Звіт про роботу відділу інформаційних ресурсів та комунікації.

3. Про хід виконання плану фундаментальних досліджень у 2019 р.

4. Різне
Отрешко Н.Б., керівник теми, Судакова В.Н., відповід. виконавець

Завідувач відділу


Волков С. М., заступник директора з наук. роботи.
Заступник директора з наукової роботи


Вчений секретар


Директор
9
24
жовтня
14.00

1. Наукова доповідь за темою дослідження
«Феноменологія культури як культурологічна методологія: системний підхід, персонологічні характеристики, історичні трансформації»

2. Звіт про роботу відділу соціології культури (10.2018 - 10.2019 рр.): виконання угод про співпрацю та динаміка впровадження результатів фундаментальних наукових досліджень
 
3.   Про стан підготовки до Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Феноменологія культури: методи, особистості, традиції (листопад 2019 р.)

4.   Різне
Юдкін І.М.,керівник теми,
Берегова О.М., відповід. виконавецьСудакова В.М., завідувач відділу

Кузнєцова І.В., вчений секретар,
Жукова Н.А.,зав. від.  культурної антропології
Заступник директора з наукової роботи

Вчений секретар


Заступник директора з наукової роботи

1021 листопада
14.00

1. Наукова доповідь за темою дослідження «Культурна антропологія в системі сучасної гуманістики: комунікативні технології, соціокультурні трансформації, міжнауковий підхід».

2. Про концептуальні засади формування стратегічних напрямів наукових фундаментальних досліджень Інституту культурології НАМ України: затвердження Тематичного плану науково-дослідної роботи Інституту культурології на 2020 р.
(проект)

 3. Різне.
Жукова Н.А.., керівник теми,
Причепій Є.М., відповід. виконавецьВолков  С.М., заступник директора з наукової роботи,
Кузнєцова І.В., вчений секретар

Заступник директора з наукової роботи
Директор
11

19
грудня
14.00

1. Звіт про виконання фундаментальної науково-дослідної роботи «Інституційні та самоорганізаційні засади культуротворення в Україні».


2. Звіт про виконання фундаментальної науково-дослідної роботи «Єдність культурного простору України у контексті соціокультурної  трансформації».
 
3. Звіт про виконання фундаментальної науково-дослідної роботи «Художня культура України в сучасній ринковій реальності: трансформації матеріальних складових».

4.   Про виконання плану роботи та затвердження «Звіту  Інституту культурології НАМ України про стан наукових досліджень у 2019 році».

5.  Про виконання Плану використання бюджетних коштів Інституту культурології НАМ України у 2019 р.

6.   Різне
Богуцький Ю.П., керівник теми,
Демещенко В.В., відповід. виконавець

Судакова В.М., керівник теми,
Гриценко О.А., відповід. виконавець


Безгін О.І., керівник теми,
Успенська О.Ю., відповід. виконавецьВолков С.М., заступник директора з наукової роботи.


Дзюбенко Т.О., заступник директора з загальних питань.

Заступник директора з наукової роботиДиректор


ДиректорДиректор

Директор
Примітка: промовці наукових доповідей за тиждень до засідання Вченої ради мають надіслати тексти  свого виступу на електронні адреси членів Вченої ради.


Вчений секретар
Інституту культурології
Національної академії мистецтв України                                    І.В. Кузнєцова