План заходів до десятиріччя ІК НАМУ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Вченої ради
Інституту культурології НАМ України
(протокол №5 від 20 квітня 2017 року).

ПЛАН
заходів з підготовки та відзначення 10-річчя від дня створення
Інституту культурології Національної академії мистецтв України
(20 травня 2017 року – 19 травня 2018 року)

1. 20 травня 2017 року – Розмістити на сайті Інституту План заходів з
підготовки та відзначення 10-річчя від дня створення Інституту культурології НАМ України (20.05.2017р. – 19.05.2018р.).
Виконавець: Діулін І.В.
Контроль: Кузнєцова І.В.

2. 22 травня 2017 року – Відкрити в Інституті культурології постійно діючу виставку друкованої продукції та інших експонатів, що ілюструють здобутки колективу Інституту культурології.
Виконавець: Ніколаєв О.І.
Контроль: Дзюбенко Т.О.

3. травень 2017 р. – травень 2018 р. – Підписати угоди про науково-творче співробітництво у сфері культурології між Інститутом культурології НАМ України та спорідненими інституціями.
Виконавець: зав. відділами
Контроль: Волков С.М.

4. травень 2017 року – травень 2018 року – Організувати та провести у засобах масової інформації (друковані видання, радіо-, телепередачі) цикл тематичних виступів науковців з метою ознайомлення громадськості з проблематикою наукових досліджень Інституту культурології щодо вироблення нових парадигм філософії культурного розвитку, моделювання оптимальних варіантів культурної політики, здійснення експертизи законопроектів в галузі культури і мистецтв за умов сучасної динаміки культуротворчих процесів.
Виконавець: зав. відділами
Контроль: Волков С.М.

5. травень 2017 – травень 2018 рр. - Розмістити у вітчизняних та іноземних наукових фахових журналах аналітичні статті з аналізом результатів фундаментальних наукових досліджень Інституту культурології.
Виконавець: зав. відділами
Контроль: Волков С.М.

6. 1-2 червня 2017 року – провести науково-практичну конференцію «Культура – Текст – Особистість: українські перспективи».
Виконавець: Жукова Н.А.,
Кузнєцова І.В.
Контроль: Волков С.М.

7. 1 червня - 8 грудня 2017 року – Створити відеофільм про історію становлення Інституту культурології НАМ України та вагомі здобутки колективу Інституту (інтерв’ю із Президентами, віце-президентами, академіками НАМУ, НАПНУ; ректорами творчих ВНЗ; художніми керівниками творчих колективів та творчих Спілок тощо).
Виконавець: Діулін І.В.
Чміль Г.П.
Кохан Т.Г.
Контроль: Волков С.М.

8. червень-грудень 2017 року – Розробити проект та виготовити пам’ятні знаки (медаль, значок, календар, грамота, блокнот, буклет).
Виконавець: Дзюбенко Т.О.
Контроль: Богуцький Ю.П.

9. 1 вересня 2017 року – Провести наукові читання
Виконавець: Зав. відділами
Контроль: Волков С.М.

10. 12 вересня 2017 року – провести круглий стіл «Формування національного культурного простору України та проблема його цілісності».
Виконавець: Судакова В.М.
Контроль: Волков С.М.

11. 16-17 листопада 2017 року – провести науково-практичну конференцію «Візуальні коди культури».
Виконавець: Чміль Г.П.,
Кузнєцова І.В.
Контроль: Волков С.М.

12. 27 листопада 2017 року – організувати в НАМ України виставку друкованої продукції та інших експонатів, що ілюструють здобутки Інституту культурології.
Виконавець:
Контроль: Волков С.М.

13. 22 грудня 2017 року – видати друком буклет «Наукове становлення та здобутки Інституту культурології НАМ України»
1 розділ: Аналітичний огляд результатів фундаментальних наукових досліджень Інституту культурології НАМ України (2008-2018 рр.);
2 розділ: Наукові портрети дослідників Інституту культурології НАМ України (надати біобібліографічні дані науковців, які працювали у 2008-18 роках);
3 розділ: Роздуми про українську культурологію (інтерв’ю із Президентами, віце-президентами, академіками НАМУ, НАПНУ; ректорами творчих ВНЗ; художніми керівниками творчих колективів та творчих Спілок, що увійшли до фільму (п.7).
Виконавець: Зав. відділами
Контроль: Волков С.М.

14. грудень 2017 року – Підготувати та подати в установленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників Інституту культурології державними нагородами та іншими видами заохочення.
Дирекція

15. січень 2018 року – провести презентацію:
- буклету «Наукове становлення та здобутки Інституту культурології НАМ України»;
Виконавець: Кузнєцова І.В.
Контроль: Волков С.М.