Події інституту

19.04.2012
Науковий круглий стіл

ІНСТИТУТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
 
Інститут культурології Національної академії мистецтв України проводить науковий круглий стіл
«Корпоративні культури як чинник інтеграції національної культури в Україні».

Науковий круглий стіл відбудеться 19 квітня 2012 р. в м. Києві, бул. Тараса Шевченка, 50-52,
7 поверх, Інститут культурології НАМУ.

Тематика наукового круглого столу охоплює широке коло культурологічних питань, зокрема: методологічні, семіотичні, комунікативні, інтерактивні, регіональні аспекти інтегративних процесів культурного розвитку України.

До участі у науковому круглому столі запрошуються викладачі вищих навчальних закладів, науковці, фахівці-практики.

Оргкомітет сприятиме публікації матеріалів наукового круглого столу у наукових виданнях Інституту за бажанням учасників обговорень в разі оформлення статей  за наступними вимогами: 
Обсяг тексту - 0,5 д. арк.
Вгорі справа: прізвище, ім’я автора, нижче - назва міста.
Назва статті - посередині, великими літерами.
Текст - Microsoft Word; шрифт - Times New Roman, кегль - 14; параметри оформлення сторінки: верхній і нижній береги - 20 мм, лівий - 30 мм, правий - 15 мм; інтервал між рядками - 1,5.
Примітки виносяться в кінець основного тексту і позначають арабськими цифрами у верхньому індексі; посилання на літературу позначають наскрізною порядковою нумерацією за текстом у квадратних дужках (напр. ... [1, 35]).

Заявку на участь у роботі круглого столу (назва теми, резюме або тези обсягом до 1,5 тис. знаків, прізвище, ім'я, по-батькові, місце роботи, науковий ступінь, вчене звання, домашня адреса, № тел.) просимо надіслати до 20 березня 2012 р. оргкомітету наукового круглого столу за адресою:
01032, Київ-1, бул. Тараса Шевченка, 50-52, Інститут культурології НАМУ,
Е-mаіl:
 

ЗАЯВКА
учасника наукового круглого столу
«Корпоративні культури як чинник інтеграції національної культури в Україні»

Прізвище, ім’я, по-батькові __________________________________________

Науковий ступінь, вчене звання ______________________________________

Посада, установа __________________________________________________

Адреса (для листування) ____________________________________________

Телефон, е-mail ____________________________________________________

Тема доповіді (виступу) ____________________________________________


За додатковою інформацією звертатись до оргкомітету наукового круглого столу:
тел. (044) 235 74 59 (Віктор Миколайович Щербина) 
       (044) 235 72 28 (Сергій Михайлович Волков)
       (050) 501 82 97 (Анатолій Дмитрович Коваль)

Оргкомітет


Щоб завантажити даний документ в форматі MS Word натисніть на посилання:
Інформаційний лист