Постать Марка Грушевського на зламі епох

Гирич І. Б., Кучеренко М. О., Левчук Я. М.,
Преловська І. М., Шульга В. С.
Постать Марка Грушевського на зламі епох:
історико-культорологічні візії

Збірник наукових працьРекомендовано до друку Вченою радою Інституту культурології НАМ України.

Виконано в рамках фундаментального дослідження Інституту культурології Національної академії мистецтв України за темою: «Категоріальний та методологічний апарат культурної антропології як знаряддя дослідження культурного розвитку».

Рецензенти:
Піскун В. М., доктор історичних наук, зав. відділу Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського Національної академії наук України;
Юдкін І. М., доктор мистецтвознавства, член-кореспондент НАМ України, зав. відділу Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України.

   Видання присвячене українському культурному та громадському діячеві, етнографові-новатору, краєзнавцю, священику, одному з засновників та єпископу Української автокефальної православної церкви Маркові Федоровичу Грушевському. Його громадська, релігійна та дослідницька діяльність постає на тлі перших спроб становлення України як незалежної держави. Завдяки таким непересічним особистостям стався сплеск українського духовного та культурного розвитку на зламі ХІХ-ХХ століть. Праці Марка Грушевського мають і сьогодні вплив на українську культуру.

© І. Б. Гирич, М. О. Кучеренко, Я. М. Левчук, І. М. Преловська, В. С. Шульга та ін., 2016
© Інститут культурології НАМ України, 2016
© Автори (електронна версія), 2015

Сторінок: 272.

ISBN 978-966-2241-38-9

УДК 130.2:929(08)
ББК 71.Оя434
П63


Завантажити у форматі PDF:
Zbirnyk_Grushevskyj_2014.pdf (електронна версія 2014 р.)
Zbirnyk_Grushevskyj_2016.pdf (друкована версія 2016 р.)