Про Інститут

Інститут культурології
Національної академії мистецтв України

Інститут культурології  Національної академії мистецтв України створений відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 травня 2007 року №357-р та рішення Президії Національної академії мистецтв України від 14 червня 2007 року. Інститут є науково-дослідною установою у царині фундаментальних і прикладних досліджень та аналізу проблем української культури.

Головними завданнями Інституту є:
  • здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень в галузі теорії та історії культури, етнокультурології та культурної антропології, музеєзнавства, пам`яткознавства, прикладної культурології, світової культури і міжнародних культурних зв`язків, а також практичних і пошукових дій, спрямованих на розвиток національної культури;
  • розроблення та впровадження нових мистецьких технологій і практик;
  • науково-творче забезпечення процесу становлення української культури, її входження в світовий загальнокультурний простір.

Діяльність Інституту культурології НАМ України здійснюється за принципом створення ефективних науково-творчих колективів, які залучають провідних вчених у галузі культурології, мистецтвознавства, соціології культури та філософії культури. 

У структурі Інституту культурології НАМ України передбачено функціонування декількох науково-творчих відділів і лабораторій, які забезпечують підготовку до видання наукових праць, підготовлених науковцями.

Економічну основу діяльності Інституту становлять бюджетне фінансування науково-дослідних і творчих робіт, цільове фінансування наукових і культурно-мистецьких програм, проектів, ініціативних розробок.

Працівники Інституту беруть участь у численних наукових конференціях, симпозіумах, круглих столах тощо, співпрацюючи з іншими науковими установами та вищими навчальними закладами.