Проблеми мистецької освіти

Безгін О. І.
Проблеми мистецької освіти

Колективна монографіяКерівник Програми фундаментальних досліджень культурологічної проблематики Інституту культурології Національної академії мистецтв України академік Ю. П. Богуцький.

Затверджено Вченою радою Інституту культурології Академії мистецтв України як результат І етапу дослідження за темою «Українська культура і світ. Організаційні проблеми художньої культури».

Авторський колектив:
О. І. Безгін (керівник), Г. Є. Бернадська, І. С. Кочарян, О. І. Дацко, О. Ю. Успенська.

Матеріали методології моделювання програм з мистецького менеджменту люб’язно надали: професор Дж. Денніс Річ (Коламбія коледж, Чикаго, США), професор Дж. Лідстоун (Голдсмітс університет, Велика Британія); переклад С. Яринича.

Рецензенти:
А. Г. Баканурський, доктор мистецтвознавства, професор;
Т. К. Гуменюк, доктор філософських наук, професор.

В розробці програм з мистецької освіти бакалаврської та магістерської підготовки брали участь: І. Д. Безгін, Л. О. Берунова, О. С. Васильєв, Л. І. Васильєва, Л. П. Дудченко, М. В. Захаревич, В. В. Корнієнко, С. В. Которобай, А. Г. Лягущенко, О. М. Письменна, В. А. Пасічник, С. В. Петелько, В. Д. Туркевич, О. В. Шаповал, Н. В. Шматко, Т. О. Ялоха. Програмне забезпечення - О. А. Титаренко.

В роботі досліджено організаційні проблеми художньої культури, пов’язані з формуванням мистецької освіти на підставі узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду і тенденцій Болонського процесу. Проведено ґрунтовне дослідження маловивчених аспектів сучасного стану мистецької освіти, організації підготовки кадрів менеджерів у відповідності до світових стандартів. Проаналізовано стан впровадження кредитно-модульної системи у вищих навчальних закладах відповідно до європейського стандарту вищої освіти. Розроблено і наведено як приклад бакалаврську та магістерську програми з мистецького менеджменту.

© Інститут культурології НАМ України, 2008

Сторінок: 400.

ISBN 978-966-2241-03-07

ББК 85.74
Б 39
УДК 008 (477) + 7: 005: 378.1


Пiдроздiли:

ЗМІСТ. Проблеми мистецької освіти
Далi...