Редакційна колегія


Редакційна колегія

Богуцький Ю. П. – академік Національної академії мистецтв України, кандидат філософських наук, професор (голова редколегії, головний редактор);
Безклубенко С. Д. – доктор філософських наук, професор;
Берегова О. М. – доктор мистецтвознавства, професор;
Більченко Є. В. – доктор культурології, доцент (НПУ ім. М. П. Драгоманова);
Випих-Гавронська Анна – доктор мистецтвознавства, професор (Ченстохова, Польща);
Волков С. М. – доктор культурології, професор (заступник головного редактора);
Герчанівська П. Е. – доктор культурології, професор (НАКККіМ);
Дадіомова О. В. – доктор мистецтвознавства, професор (Мінськ, Білорусь);
Жукова Н. А. – доктор культурології, доцент;
Кузнєцова І. В. – кандидат філософських наук, доктор філософії (PhD), старший науковий співробітник (відповідальний секретар);
Крук Мирослав – доктор мистецтвознавства, професор (Ґданськ, Польща);
Льоос Гельмут – доктор філософії, професор (Лейпциг, Німеччина);
Левчук Я. М. – кандидат філологічих наук, старший науковий співробітник;
Немкович О. М. – доктор мистецтвознавства (ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України);
Олійник О. С. – кандидат культурології;
Оляніна С. В. – кандидат архітектури, доцент;
Оніщенко О. І. – доктор філософських наук, професор;
Причепій Є. М. – доктор філософських наук, професор;
Сапенько Роман – доктор філософських наук, професор (Зелена Гура, Польща);
Судакова В. М. – доктор філософських наук, доцент;
Чміль Г. П. – академік Національної академії мистецтв України, доктор філософських наук, доцент;
Шейко В. М. – член-кореспондент Національної академії мистецтв України, доктор історичних наук, професор;
Юдкін І. М. – член-кореспондент Національної академії мистецтв України, доктор мистецтвознавства.