Самоорганізація й динаміка культури 3

Самоорганізація й динаміка культури
та їх особливості в Україні.
Випуск третій.
Організаційні та самоорганізаційні аспекти культуротворення: досвід інтерпретації

Збірник наукових працьРедакційна колегія:
Богуцький Ю. П., академік Національної академії мистецтв України, кандидат філософських наук, професор (голова редколегіїї, головний редактор); Безклубенко С. Д., доктор філософських наук; Берегова О. М., доктор мистецтвознавства; Волков С. М., доктор культурології (відповідальний секретар); Головко Б. А., доктор філософських наук; Немкович О. М., доктор мистецтвознавства; Олійник О. С., кандидат культурології; Оляніна С. В., кандидат архітектури; Оніщенко О. І., доктор філософських наук; Причепій Є. М., доктор філософських наук; Судаков В. І., доктор соціологічних наук; Судакова В. М., доктор філософських  наук; Туленков М. В., доктор  соціологічних  наук; Чміль Г. П., доктор філософських наук, академік Національної академії мистецтв України; Шейко В. М., член-кореспондент Національної академії мистецтв України, доктор історичних наук; Щербина В. М., доктор соціологічних наук, професор (заступник головного редактора); Юдкін І. М., член-кореспондент Національної академії мистецтв України, доктор мистецтвознавства.

Збірник містить матеріали наукових розвідок, пов’язаних з дослідженням організаційних  та  самоорганізаційних  рефлексій  у  розвитку інформаційного суспільства та буттєвого світу людини, процесів культурної, субкультурної самоорганізації та культурного розвитку, досвіду конструювання/реконструювання культурного доробку.

© Інститут культурології НАМ України, 2014

Сторінок: 160.

ISBN 978-966-2241-40-2

УДК 130.2 (477)
ББК 71.0 (4 Укр)
С 17


Завантажити у форматі PDF: