Самоорганізація культури

Богуцький Ю. П.
Самоорганізація культури: онтологія, динаміка, перспективи

МонографіяРецензенти:
О. П. Воєводін, доктор філософських наук, професор;
С. І. Уланова, доктор філософських наук, професор;
Л. Т. Левчук, доктор філософських наук, професор.

     Монографію присвячено аналізу еволюційного процесу розвитку культури, закономірностям та особливостям історико-культурного руху людства, осмисленню процесів цивілізаційних трансформацій.
   Досліджується природа генезису самоорганізації культури та її місце у цілісній картині суспільної історії. Розглянуто проблему методологічних засад раціонально-осмисленого підходу до аналізу наявних парадигм перспективного розвитку культурно-історичного процесу. Висвітлено найважливіші альтернативні науково-теоретичні концепції феномена культурогенезу та визначено шляхи його подальшого наукового дослідження.
     Для науковців, фахівців у галузі філософсько-естетичної науки, мистецтвознавства, історії та теорії культури, студентів, аспірантів, усіх, хто цікавиться проблемами сучасної культурології.

© Ю. П. Богуцький, 2008
© Інститут культурології НАМ України, 2008

Сторінок: 199

ISBN 978-966-01-0463-1

ББК 71.0
Б74


Пiдроздiли:

ЗМІСТ. Самоорганізація культури
Далi...