Соціологічні дослідження культури

Щербина В. М. (та ін.)
Соціологічні дослідження культури: концепції та практики

Колективна монографіяРекомендовано до друку Вченою радою Інституту культурології Національної академії мистецтв України.

Збірник виконано в рамках фундаментальних досліджень Інституту культурології Національної академії мистецтв України за темою «Українська національна культура як цілісність: регулювання її регіональних відмінностей».

Рецензенти:
Бурлачук Віктор Фокич – доктор соціологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту соціології НАН України.
Туленков Микола Васильович – доктор соціологічних наук, професор кафедри галузевої соціології КНУ ім. Тараса Шевченка.
Богачевська Ірина Вікторівна – доктор філософських наук, проректор з науково-методичної роботи та міжнародних програм українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі

Редакційна колегія:
Богуцький Ю. П. – академік НАМУ, кандидат філософських наук (голова), Крючков В. Г. – кандидат філософських наук (заступник голови), Волков С. М. – кандидат мистецтвознавства (відповідальний секретар), Безклубенко С. Д. – доктор філософських наук, Берегова О. М. – доктор мистецтвознавства, Гаєвська Т. І. – кандидат історичних наук, Немкович О. М. – доктор мистецтвознавства, Оляніна С. В. – кандидат архітектури, Оніщенко О. І. – доктор філософських наук, Причепій Є. М. – доктор філософських наук, Скідін О. Л. – доктор соціологічних наук, Судаков В. I. – доктор соціологічних наук, Шейко В. М. – доктор історичних наук, Щербина В. М. – доктор соціологічних наук, Юдкін І. М. – доктор мистецтвознавства.

Колективна монографія «Соціологічні дослідження культури: концепції та практики» є унікальним професійним виданням, яке має на меті виявити евристичний потенціал соціологічного підходу у вітчизняній культурологічній думці. Соціологія дозволяє побачити культурні практики сучасного українського суспільства в їх масовому прояві, виявити ціннісно-нормативні засади інституціолізованої та неінституціалізованої культуротворчої діяльності, а також поставити актуальні питання методологічного характеру щодо розвитку культури та культурологічного знання. Праці українських соціологів, що увійшли в монографію, демонструють теоретичні та прикладні надбання соціологічної спільноти в галузі досліджень культури.
Монографія буде корисною культурологам, соціологам, філософам та широкому загалу, який зацікавлений у розвитку сучасної української культури.

© Щербина В. М., 2010
© Інститут культурології НАМ України, 2010

Сторінок: 256

ISBN 978-966-2241-14-3

УДК 316.7.
ББК 60.550.
С 40Пiдроздiли:

ЗМІСТ. Соціологічні дослідження культури
Далi...