Тексти культури: дослідження, інтерпретація

Юдкін-Ріпун І. М., Оляніна С. В. та інші
Тексти культури: дослідження, інтерпретація

Збірник наукових працьРекомендовано до друку Вченою радою Інституту культурології Національної академії мистецтв України (протокол №8 від 4.09.2017 р.).

Виконано в рамках фундаментального дослідження Інституту культурології Національної академії мистецтв України за темою: «Морфологія культури як міждисциплінарна проблема: корпусні методи, корпоративна соціологія, комунікативні технології».

Науковий керівник:
Юдкін-Ріпун І. М., член-кореспондент НАМ України, доктор мистецтвознавства.

Рецензенти:
Личковах В. А., доктор філософських наук, академік АН Вищої освіти України, професор (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв);
Найден О. С., доктор мистецтвознавства (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України);
Руда Т. П., доктор філологічних наук, провідний науковий співробітник (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України).

  У збірнику розглянуто питання збереження і трансляції кодів культури та інтерпретації феноменів культури як джерела соціокультурної інформації. Охоплено питання репрезентації української культурної спадщини у світовому культурному просторі, охорони культурної спадщини в Україні, вивчення текстів культури як основи культурної традиції та формування на цьому підґрунті новітньої практики національного культуротворення в Україні.
  Представлений діапазон тем у полі образотворчого мистецтва, архітектури, літератури, етнології та їх різнопланове висвітлення сприятиме глибинному осмисленню і вивченню процесів культуротворення в Україні та світі.
  Видання адресоване фахівцям у галузі мистецтвознавства та культурології.

Сторінок: 336.

ISBN   978-966-2241-43-3

УДК 008+7
Т 30

© Автори статей, 2017.
© І. М. Юдкін-Ріпун, С. В. Оляніна, 2017.
© Ю.П. Богуцький, передмова, 2017
© Інститут культурології НАМ України, 2017

Бібліографічний опис:
Тексти культури: дослідження, інтерпретація: зб. наук. праць / І. М. Юдкін-Ріпун, С. В. Оляніна та інші. — Київ: Інститут культурології НАМ України, 2017. — 336 с., іл. — Інформація про авторів і резюме статей.


Завантажити у форматі PDF:


Пiдроздiли:

ЗМІСТ. Тексти культури: дослідження, інтерпретація
Далi...