Тези учасників конференції 12.06.2015

Тези
учасників науково-практичної конференції з міжнародною участю

м. Київ, 12.06.2015

Формат файлів - MS Word (*.doc, *.docx, *.rtf)

Аврамець Костянтин Сергійович, аспірант Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого

Бабак Ольга Анатоліївна, аспірантка кафедри кінознавства Інституту екранних мистецтв Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого

Ващенко Ірина Володимирівна, доктор психологічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
Литвиненко Олена Олександрівна, кандидат психологічних наук, практичний психолог школи І–ІІІ ступенів № 36 імені С. П. Корольова м. Києва

Вишневська Галина Георгіївна, кандидат культурології, доцент кафедри туризму Київського національного університету культури і мистецтв

Гаєвська Тетяна Іллівна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту культурології НАМ України

Геннар Мохсін, здобувач Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого (Королівство Марокко)

Громченко Валерій Васильович, кандидат мистецтвознавства, доцент, проректор з наукової роботи Дніпропетровської консерваторії імені М. Глінки

Демчук Руслана, доцент НаУКМА

Золоєва Дар’я Таймуразівна, викладач Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого

Канівець Іван, аспірант Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого

Кочарян Інна Сергіївна, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Інституту культурології НАМУ,
Бернадська Анна, докторант Іллінойського університету (Чикаго, США)

Мусієнко Оксана Олександрівна, кандидат мистецтвознавства

Мусієнко Оксана Станіславівна, кандидат мистецтвознавства, професор, член-кореспондент Національної академії мистецтв України

Полтораков Олексій Юрійович, кандидат політичних наук Київського національного університету імені Тараса Шевченка, науково-дослідний сектор

Потапенко Вячеслав, доктор економічних наук, старший науковий співробітник Інституту стратегічних досліджень «Нова Україна»

Причепій Євген Миколайович, доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту культурології НАМ України

Причепій Оксана Євгенівна, аспірантка Київського національного університету технології і дизайну

Радзієвський Віталій Олександрович, кандидат культурології, доцент Київського національного університету культури і мистецтв

Рахуба Єлизавета Сергіївна, здобувач Київського національного університету культури і мистецтв

Синько Галина Петрівна, здобувач Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого

Скокова Людмила, кандидат соціологічних наук, старший науковий співробітник Інституту соціології НАН України

Соболєва Наталія, доктор соціологічних наук, СНС, провідний науковий співробітник Інституту соціології НАНУ

Столбова Юлія Володимирівна, старший лаборант факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Терещенко Ганна Миколаївна, аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Хананаєв Сергій Віталійович, кандидат мистецтвознавства, проректор з навчальної роботи Дніпропетровської консерваторії імені М. Глінки

Хананаєва Ганна Валентинівна, викладач Дніпропетровської консерваторії імені М. Глінки

Чміль Ганна, доктор філософських наук, академік Національної академії мистецтв України, 
завідувач відділу світової культури та міжнародних культурних зв’язків Інституту культурології НАМ України

Чуба Галина, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри українознавства факультету міжнародних і політичних студій Ягеллонського університету (Краків, Польща)

Чумаченко Тетяна Сергіївна, аспірантка Національної музичної академії імені П. І. Чайковського

Шейко Василь Миколайович, доктор історичних наук, член-кореспондент НАМ України, провідний науковий співробітник Інституту культурології НАМ України

Шульга Раїса Петрівна, доктор філософських наук, провідний науковий співробітник Інституту соціології НАН України