Тези учасників конференції 14.11.2014

Тези учасників
Всеукраїнської науково-теоретичної конференції з міжнародною участю
"Інституційні засади процесів культуротворення в Україні: ХХ–ХХІ ст. – етапи та напрямки розвитку"
м. Київ, 14.11.2014

Буценко Олександр Алімович, директор Українського центру культурних досліджень

Гончаренко Надія Кузьмівна, старший науковий співробітник Українського центру культурних досліджень

Іванова Дар’я Олексіївна, аспірант Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого

Ігнатушко Ірина Вікторівна, старший викладач Керченського державного морського технологічного університету

Канівець Іван Анатолійович, аспірант Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого

Комарницька Людмила Анатоліївна, аспірант Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України 

Кононова Яна В’ячеславівна, аспірант Інституту управління Класичного приватного університету 

Літвінчук Людмила Йосипівна, аспірант Національного університету біоресурсів і природокористування України

Наумова Лариса Миколаївна, кандидат філософських наук, доцент Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого

Скокова Людмила Георгіївна, кандидат соціологічних наук, доцент, старший науковий співробітник Інституту соціології НАН України

Столбова Юлія Володимирівна, старший лаборант Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Халепа Олександра Сергіївна, аспірант Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України

Циба Ганна Вікторівна, аспірантка Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України

Чепелик Оксана Вікторівна, кандидат архітектури, провідний спеціаліст Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України

Чупрій Леонід Васильович, кандидат філософських наук, доцент кафедри соціології Національного авіаційного університету

Шевченко Оксана Володимирівна, аспірант Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова