Тези учасників конференції 25.11.2015

Тези
учасників Всеукраїнської міждисциплінарна науково-теоретичної та практичної конференції з міжнародною участю

м. Київ, 25.11.2015

Формат файлів - MS Word 97-2003 (*.doc)

Антонова Катерина Антонівна, аспірантка Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

Афоніна Олена Сталівна, кандидат мистецтвознавства, доцент, докторантка НАКККіМ

Бабак Ольга Анатоліївна, аспірантка Інституту екранних мистецтв Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого

Безгін Олексій Ігорович, кандидат мистецтвознавства, професор, академік НАМ України, ректор КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого, провідний науковий співробітник Інституту культурології НАМ України

Бензюк Олександр Олексійович, здобувач кафедри культурології та культурно-мистецьких проектів НАКККіМ


Бондаренко Леся Миколаївна, радник дирекції Інституту культурології НАМ України

Волков Сергій Михайлович, доктор культурології, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту культурології НАМ України


Ґедзь Олена Петрівназдобувач НАКККіМ, заступник директора з виховної роботи Ліцею № 144 імені Г. Ващенка

Діулін Іван Валентиновичзавідувач лабораторією культурних практик Інституту культурології НАМ України

Доманська Олена Анатоліївна, кандидат культурології, доцент, докторант Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Жукова Наталія Анатоліївна, доктор культурології, доцент, завідувач відділу етнокультурології та культурної антропології Інституту культурології НАМ України

Зіненко Тетяна Миколаївна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри образотворчого мистецтва Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка (Полтава)

Зосім Ольга Леонідівна, кандидат мистецтвознавства, доцент, професор НАКККіМ

Зубавіна Ірина Борисівна, доктор мистецтвознавства, професор, член-кореспондент НАМ України, учений секретар відділення кіномистецтва НАМ України

Ізваріна Олена Миколаївна, доктор мистецтвознавства, доцент, професор кафедри теорії та методики музичного мистецтва ІМ КУ імені Бориса Грінченка

Канівець Іван Анатолійович, аспірант кафедри кінознавства КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого

Кисла Світлана Вікторівна, доцент, доцент кафедри академічного та естрадного вокалу ІМ КУ імені Бориса Грінченка, заслужена артистка України

Коробка Тетяна Сергіївна, кандидат мистецтвознавства, музикознавець

Кравчук Юстина Олегівна, аспірантка Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України

Кретов Андрій Іванович, кандидат філософських наук, доцент Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури

Мірзоєв Самір, доктор філософії (Ph.D), доцент Бакинської музичної академії, викладач Анталійської державної консерваторії Середземноморського університету (Туреччина)

Мудрик Володимир Григорович, завідувач відділу музики Музею театрального, музичного та кіномистецтва України

Наумова Лариса Миколаївна, кандидат філософських наук, доцент КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого

Ніколайчук Наталія Іванівна, декан Київської дитячої Академії мистецтв

Олійник Олександра Сергіївна, кандидат культурології, завідувач відділу науково-творчих досліджень з теорії та історії культури Інституту культурології НАМ України

Онуфрієнко Олена Петрівна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української мови, літератури та культури Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”

Пащенко Анастасія Олександрівна, аспірантка КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого, старший науковий співробітник Музею театрального, музичного та кіномистецтва України

Петік Людмила Владиславівна, науковий співробітник Інституту культурології НАМ України,
Петік Олександр Юрійович, студент НТУУ “КПІ”,

Петрикова Оксана Петрівна, доцент ІМ КУ імені Бориса Грінченка, заслужений діяч мистецтв України

Попович Катерина Миколаївна, здобувач кафедри теорії та історії мистецтва НАОМА, старший лаборант

Присяжнюк Людмила Федорівна, кандидат філологічних наук, доцент, докторант Київського національного лінгвістичного університету

Роготченко Олексій Олексійович, кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України

Романко Володимир Іванович, кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри теорії музики Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського

Румко Жанна Петрівна, здобувач НАКККіМ, заступник директора Київського міського центру народної творчості та культурологічних досліджень

Рябчун Ірина Володимирівна, кандидат мистецтвознавства, викладач КДАМ

Садовенко Світлана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доктор філософії (Ph.D), старший науковий співробітник, доцент, завідувач кафедри академічного та естрадного вокалу ІМ КУ імені Бориса Грінченка


Стаценко Олена Олександрівна, аспірантка НАКККіМ

Судакова Валентина Миколаївна, доктор філософських наук, доцент, завідувач відділу соціологічних досліджень та аналізу проблем української культури Інституту культурології НАМ України

Успенська Ольга Юріївна, молодший науковий співробітник Інституту культурології НАМ України

Халепа Олександра Сергіївна, аспірантка ІПСМ НАМ України

Цепеннікова Марія Борисівна, асистент кафедри графіки Видавничо-поліграфічного інституту НТУУ «КПІ»


Чембержі Михайло Іванович, академік НАМ України, член-кореспондент НАПН України, професор, ректор КДАМ, Народний артист України

Чміль Ганна Павлівна, доктор філософських наук, академік НАМ України, завідувач відділу світової культури та міжнародних культурних зв’язків Інституту культурології НАМ України

Чумаченко Олена Петрівна, кандидат культурології (м. Кривий Ріг)


Юдін Андрій Андрійович, викладач Київського університету імені Бориса Грінченка

Янь Чао (Китай), аспірант кафедри театрознавства КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого