Тези учасників круглого столу 06.03.2015

Тези
учасників міждисциплінарного наукового круглого столу
"Трансформаційні процеси в культурі України: морфологічні, інституалізаційні, регіоналізаційні, комунікативні аспекти"
м. Київ, 06.03.2015

Формат файлів - MS Word (*.doc)

Жукова Наталія Анатоліївна, доктор культурології, доцент, професор кафедри культурології та інноваційних культурно-мистецьких проектів НАКККіМ
Трансформація суб’єкта в сучасній українській культурі

Морщакова Наталья, аспірантка Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського
Тембрально-виразові можливості фаготу і композиційні пошуки М. Денисенко

Свиридова Поліна, аспірантка Національної музичної академії ім. П. І. Чайковського
Поліфонічні форми в умовах авангардного мислення як відображення тенденцій української музичної культури останньої третини ХХ ст. (на прикладі циклу "34 прелюдії та фуги" В. Бібіка)

Чумаченко Тетяна, аспірантка Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського
Онтологія та феноменологія синкретизму в сучасній культурі

Юферова Ганна Володимирівна, здобувач кафедри історії української музики та музичної фольклористики НМАУ ім. П. І. Чайковського
До проблеми дослідження сучасних моделей художньої комунікації (на прикладі "Леді з Шалот" Сіріла Бредлі Рутема)