The evolution of artistic and literary associations of Ukraine

Романенко Г. О., Шейко В. М.
Еволюція художніх і літературних об’єднань України: історико-культурологічний вимір

МонографіяМонографію виконано в рамках фундаментальних досліджень Інституту культурології Національної академії мистецтв України за темою «Культура України: історико-культурологічні виміри».

Рецензенти:
В. Г. Горпенко, доктор мистецтвознавства, професор, ректор Київського інституту екранних мистецтв;
А. Т. Щедрін, доктор культурології, доцент кафедри філософії Харківської державної академії культури;
В. Я. Білоцерківський, доктор історичних наук, професор кафедри історії України Національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди.

Монографія є першим у вітчизняних історико-культурологічній та мистецько-літературній галузях наукової думки узагальненим аналізом процесів зародження та трансформації мистецьких і літературних об’єднань України в історико-культурологічному вимірі.
Осмислюються процеси взаємодії, взаємовпливу художньо-літературних об’єднань з глибинними процесами духовного розвою українського народу з сивої давнини до сьогодення. У процесі розгляду історико-культурологічної парадигми застосовуються різні методологічні можливості, зокрема синергетичний підхід.
Для науковців, викладачів соціально-культурологічних, мистецтвознавчих дисциплін, істориків, етнологів, філософів, студентів, аспірантів, докторантів та читачів, які цікавляться проблемами історії та теорії культури України.

© Романенко Г. О., Шейко В. М., 2008
© Інститут культурології НАМ України, 2008

Сторінок: 208.

ISBN 978-966-2241-01-3

УДК 062.23:82](477)(091)
ББК 83.34УКР1
Р69


Пiдроздiли:

ЗМІСТ. The evolution of artistic and literary associations of Ukraine
Далi...