Traditional ukrainian customs

Гаєвська Т. І.
Традиційна звичаєвість українців кінця XIX – початку XX століття

МонографіяРекомендовано до друку Вченою радою Інституту культурології НАМ України.

Виконано в рамках фундаментального дослідження Інституту культурології Національної академії мистецтв України за темою: «Самоорганізація й динаміка культури та їх особливості в Україні».

Науковий керівник:
Богуцький Юрій Петрович, академік НАМ України, кандидат філософських наук.

Рецензенти:
Єсипенко P. М., доктор історичних наук, професор Національної академії керівних кадрів культури та мистецтв;
Рой Є. Є., доктор історичних наук, професор Київського національного університету культури і мистецтв;
Виткалов В. Г., кандидат педагогічних наук, професор, зав. кафедри культурології Рівненського державного гуманітарного університету.

     У монографії розглянуто і узагальнено історію традиційної звичаєвості українців, передумови виникнення і принципи трансформації обрядів та традиційних звичаїв в розрізі історичних перетворень на теренах українських земель наприкінці XIX – початку XX ст.
   Видання адресоване фахівцям у галузі культурології, історії та теорії культури, студентам навчальних закладів культури, всім, хто цікавиться питаннями звичаєвості українців.

© Тетяна Гаєвська, 2012
© Інститут культурології НАМ України, 2012

Сторінок: 376.

ISBN 978-966-2241-31-0

УДК 392 (=161.2)
ББК Т52 (4 Укр)-514
Г 134