Вчена Рада

СКЛАД
Вченої ради Інституту культурології
Національної академії мистецтв України

Богуцький Ю.П.,
дійсний член (академік) Національної академії мистецтв України, професор, директор Інституту культурології НАМ України, кандидат філософських наук – голова;

Волков С.М., заступник директора з наукової роботи Інституту культурології НАМ України, доктор культурології, професор – заступник голови.

Кузнєцова І.В., доктор філософії (PhD), кандидат філософських наук, с.н.с., доцент – вчений секретар.


ЧЛЕНИ ВЧЕНОЇ РАДИ:

Безгін О.І., дійсний член (академік) Національної академії мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, професор, заслужений діяч мистецтв України;

Безклубенко С.Д., доктор філософських наук, кандидат мистецтвознавства, професор, заслужений працівник культури України, провідний науковий співробітник Інституту культурології НАМ України.

Берегова О.М., доктор мистецтвознавства, професор.

Гриценко О.А., кандидат технічних наук, заслужений діяч мистецтв України.

Демещенко В.В., кандидат історичних наук, доцент, завідувач відділу науково-творчих досліджень з теорії та історії культури Інституту культурології НАМ України.

Жукова Н.А., доктор культурології, доцент, завідувач відділу етнокультурології та культурної антропологі Інституту культурології НАМ України;

Левчук Я.М., кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу етнокультурології та культурної антропології Інституту культурології НАМ України;

Оляніна С.В., кандидат архітектури, доцент, зав. відділу музеєзнавства та пам’яткознавства Інституту культурології НАМ України;

Причепій Є.М., доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту культурології НАМ України;

Судакова В.М., доктор філософських наук, доцент, завідувач відділу соціологічних досліджень та аналізу проблем української культури Інституту культурології НАМ України;

Чміль Г.П.доктор філософських наук, доцент, дійсний член (академік) Національної академії мистецтв України, завідувач відділу світової культури та міжнародних культурних зв’язків Інституту культурології НАМ України;

Шейко В.М., доктор історичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії мистецтв України, провідний науковий співробітник Інституту культурології НАМ України;

Юдкін І.М., доктор мистецтвознавства, член-кореспондент Національної академії мистецтв України, провідний науковий співробітник Інституту культурології НАМ України.