Вчений секретар

Кузнєцова Інна Володимирівна

Вчений секретар Інституту культурології НАМ України.

Доктор філософії (PhD), кандидат філософських наук, старший науковий співробітник, доцент.

Народилася 31 грудня 1961 року в м. Києві.
Закінчила 1986 р. Київський державний інститут культури ім. О. Корнійчука. Працювала у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв (науково-педагогічний стаж - 29 років).

Наукові звання та ступені: 2008 р. - кандидат філософських наук, 2008 р. - доктор філософії (PhD), 2011 р. - старший науковий співробітник, 2012 р. - доцент.

Виступила офіційним опонентом на захисті кандидатських дисертацій: Гриценко М. В. (2012), Мельник О. Л. (2013). Науковий керівник дисертаційного дослідження Чумаченко О. П. (2015) (підтверджено МОН України 09.09.2015). Керує підготовкою 3 здобувачів.

Має досвід організації наукових конференцій, підготовки до випуску наукових фахових видань та монографій, керівництва науковим проектом (№ держреєстрації 0110U005623, 2009 р. - УЦКД).

Нагороджена грамотами МКМ Украіни та МОН Украіни, почесними знаками ("За досягнення в розвитку культури і мистецтв", 2005 р., "Відмінник освіти Украіни", 2007 р.). Представлена на присвоєння почесного звання "Заслужений діяч науки і техніки України (пр. 4 від 03.06.2013) - атестаційна справа була підтримана міністерствами, КМДА та Адміністрацією Прездента.

Заступник Голови Правління Київської міської організації Національної всеукраїнської музичної спілки (з 2010 р.).

Науковий доробок налічує 118 публікацій, з них 81 наукового та 37 навчально-методичного характеру, в т.ч. 3 монографії (у співавторстві), 20 публікацій у фахових виданнях, 1 навчальний посібник з грифом МОН України, 2 енциклопедії, 1 довідник.

Контактна інформація:

Профіль у Google Академії