Від мультикультуралізму до транскультурності

Судакова В. М., Отрешко Н. Б. та інші
Від мультикультуралізму до транскультурності: проблема збереження цінностей цивілізованого співіснування

МонографіяРекомендовано до друку Вченою радою Інституту культурології Національної академії мистецтв України (протокол №6 від 21 травня 2018 р.).

Виконано в рамках фундаментального дослідження Інституту культурології Національної академії мистецтв України за темою: «Концепція і практика українського мультикультуралізму».

Науковий керівник:
Отрешко Н. Б.

Рецензенти:
Євтух В. Б., член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор, декан факультету соціально-економічної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова;
Ручка А.О., доктор філософських наук, професор, старший співробітник відділу соціології культури Інституту соціології НАН України

  У монографії розглянуто актуальні проблеми сучасного мультикультуралізму в світі і в сучасній Україні, зокрема дослідження сучасних транскордонних процесів, проблем масової міграції та мультикультурного громадянства, мультикультурних практик у сучасному українському соціумі.
  Видання буде корисним для фахівців у галузі соціо-гуманітарного пізнання, а також для всіх, хто цікавиться сучасними проблемами мультикультуралізму та глобального суспільства.

Сторінок: 288.

ISBN 978-966-2241-49-5

УДК 316.7

© Автори статей, 2018,
© В.М.Судакова, Н.Б.Отрешко, 2018
© Ю. П. Богуцький, передмова, 2018
© Інститут культурології НАМ України, 2018.

ЗМІСТ

Бібліографічний опис:
Від мультикультуралізму до транскультурності: проблема збереження цінностей цивілізованого співіснування: монографія / Судакова В. М., Отрешко Н. Б. та інші. — К.: Інститут культурології НАМ України, 2018. — 288 с.


Завантажити у форматі PDF: