Відділ соціологічних досліджень

Відділ соціологічних досліджень та аналізу проблем української культури

Відділ є структурним підрозділом Інституту культурології, і був організований з моменту утворення інституту у травні 2007 року.

Головними напрямками діяльності відділу є дослідження фундаментальних проблем української та світової культури засобами соціології, дослідження соціальних механізмів виникнення, розповсюдження, трансформації компонентів культури в умовах сучасних суспільств, становлення та розвитку мистецтв та суб`єктів культуротворення; дослідження в галузі теоретичної та прикладної культурології і теорії культури.

Науковці відділу розпочали свою діяльність із роботи над темою “Українська національна культура як цілісність: регулювання її регіональних відмінностей”, в рамках якої розробляють питання теоретичної концептуалізації сучасної української культури як соціального цілого; соціальні методології її дослідження і популяризації. Окреме коло досліджень відділу присвячено віднайденню практичних методів гармонізації діалогу та співіснування відмінних сегментів української культури.

Особливу увагу співробітники відділу приділяють дослідженню проблем, методів і методик культурологічного дослідження новітніх культурних середовищ, які виникають та розвиваються в процесах інформатизації українського суспільства.

Співробітники:

Судакова Валентина МиколаївнаЗавідувач відділу соціологічних досліджень та аналізу проблем української культури Інституту культурології НАМ України.

Доктор філософських наук, професор.

Фахівець з проблем соціокультурного розвитку сучасних суспільств. Філософську освіту здобула в Ростовському державному університеті. Аспірантуру у Московському державному університеті імені М.В.  Ломоносова закінчила захистом кандидатської дисертації з проблеми специфіки духовного виробництва. Докторська дисертація була захищена у 1998 році в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Багато років викладала в вищих навчальних закладах Росії та України. Останнім часом працювала в Міжнародному Соломоновому університеті професором, завідувачем кафедри соціології, деканом факультету соціальних і гуманітарних наук. Автор понад 25 наукових статей і брошур, а також монографії «Свобода і ненасилля в сучасному суспільному розвитку». Наукові інтереси зосереджені у сфері соціальних взаємодій, специфіки комунікативних, етнокультурних, медійних процесів та сучасних практик мультикультуралізму.

Контактна інформація: 

Профіль у Google Академії


Отрешко Наталя Борисівна

Провідний науковий співробітник.

Кандидат наук, доцент.


Безгін Олексій Ігорович

Старший науковий співробітник.

Кандидат мистецтвознавства, професор, заслужений діяч мистецтв України.

Наукові праці:
  • Проблеми підготовки мистецьких кадрів (у співавторстві)  – К.: ВПП «Компас», 2006. – 200 с.
  • Актуальні проблеми мистецтвознавства і мистецької педагогіки //Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенко-Карого: Зб. наук. праць. –К., 2007. - №1.
  • Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенко-Карого //Освіта в Україні. – К.: Новий світ, 2006.


Успенська Ольга Юріївна

Молодший науковий співробітник.