Відділ світової культури

Відділ світової культури та міжнародних культурних зв’язків

Основні напрямки діяльності:
Дослідження динаміки розвитку світової культури, світового культурного процесу в контексті суспільних змін, філософських засад культури, історії та сутності духовно-матеріальної культури суспільства.
Аналіз місця та ролі української національної культури в світовій культурі; впливу світової культури на українську культуру, тенденцій та перспектив розвитку національної культури в контексті процесів світової глобалізації та інтеграції.
Організація міжнародного наукового співробітництва в галузі культурології та координація міжнародного співробітництва.

Відділ здійснює фундаментальні наукові дослідження за двома темами:
Тема № 1. «Самоорганізація й динаміка культури та їх особливості в Україні», керівник теми - академік Богуцький Ю.П.
Тема № 2. «Нова соціально-культурна реальність в Україні: методологія і наукова практика її дослідження», керівник теми - академік Богуцький Ю.П.

За фундаментальними темами наукових досліджень були видані наступні наукові праці: 
  • Берегова О. М., “Культура та комунікація: дискурси культуротворення в Україні в ХХІ столітті”;
  • Богуцький Ю. П. “Самоорганізація культури: онтологія, динаміка перспективи”;
  • Волков С. М. “Інституалізовані соціокультурні системи: регіональна специфіка та динаміка”;
  • Іваненкова С. І. “Золоті сторінки української культури” Том 1, 2, 3, 4, 5;
  • Оніщенко О. І. “Художня творчість: проект некласичної естетики”;
  • Шейко В. М., Богуцький Ю. П. “Формування основ культурології в добу цивілізаційної глобалізації”.

Співробітники:

Чміль Ганна ПавлівнаЗавідувач відділу світової культури та міжнародних культурних зв’язків Інституту культурології НАМ України.

Доктор наук, доцент, академік НАМ України.

Автор наукової монографії «Екранна культура: плюральність проявів» (2003), співавтор монографії «Візуалізація реального в сучасному культурному просторі» (Київ, ІК НАМУ, 2013), співавтор підручника «Українська та зарубіжна культура» (2003), досліджень «Труд как смысл жизни» (1986), «Социальная работа с молодежью» (1994) та автор ще близько 50 наукових статей та публікацій з проблем філософії культури, кіномистецтва і кінематографії.

Продюсер художніх фільмів — лауреатів міжнародних конкурсів: «Другорядні люди», «Чеховські мотиви» (режисер К.Муратова) та «Мамай» (режисер Л. Санін), авторському колективу якого присуджена Державна премія України ім. О. Довженка.

Співавтор літературних сценаріїв науково-популярних фільмів, член редакційної колегії журналу «Кіно-Театр», альманаху науково-теоретичних праць та публіцистики «Мистецькі обрії», науковий консультант ряду проектів та видань у галузі арт-менеджменту та кінематографії.

За її участю підготовлено низку законів і підзаконних актів, пов'язаних із запровадженням продюсерської системи кіновиробництва, захистом інтелектуальної власності і авторських прав, регулюванням правил публічного показу та розповсюдження фільмів, розвитком кіноіндустрії і поліпшенням кінообслуговування.

Профіль у Google Академії Профіль на сайті Academia.edu


Кохан Тимофій Григорович

Провідний науковий співробітник.

Кандидат мистецтвознавства, доцент, Заслужений діяч мистецтв України.


Фадейкова Лілія Володимирівна

Молодший науковий співробітник.


Міщенко Марина Олексіївна

Старший науковий співробітник.