Відділ теорії та історії культури

Відділ науково-творчих досліджень з теорії та історії культури

Відділ утворений у 2007 році як структурний підрозділ Інституту культурології НАМ України.

Головними напрямами його діяльності є здійснення фундаментальних досліджень з теорії та історії культури за темами:

“Культура України: історико-культурологічні виміри”.
Науковий керівник – доктор історичних наук, професор Шейко В. М, відповідальний виконавець – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Гаєвська Т. І.
Термін виконання теми: 2008 – 2012 рр. 

“Формування художньої культури України: історія, естетика, семіотика, напрямки, перспективи”.
Науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор Юдкін І. М., відповідальний виконавець – доктор філософських наук, професор Безклубенко С. Д.
Термін виконання теми: 2008 – 2012 рр. 
 
“Інтегративні процеси як перспектива культурного розвитку України: методологічні, семіотичні, комунікативні, інтерактивні, регіональні аспекти”.
Науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор Юдкін І. М., відповідальний виконавець – кандидат мистецтвознавства, доцент, старший науковий співробітник Волков С. М.
Термін виконання теми: 2010 – 2014 рр.

За результатами зазначених досліджень здійснені публікації монографій:
 • Романенко Г. О., Шейко В. М. «Еволюція художніх і літературних об’єднань України», К., 2008;
 • І. М. Юдкін “Формування визначників української культури”, К., 2008;
 • Шейко В.М., Александрова М.В. “Культура і цивілізація в філософсько-культурологічній думці України в добу глобалізації”, К., 2009;
 • Шейко В.М., Левіна В.Г. “Українська національна ідея та Микола Хвильовий: історико-культурологічний вимір”, К., 2010;
 • Безклубенко С. Д. “Мистецтво: терміни та поняття” (енциклопедичне видання у двох томах), К., 2010;
 • Шейко В. “Культура України: в глобалізаційно-цивілізаційному вимірі (історико-методологічні аспекти”. К., 2011. - 624 с.;
 • Аспекти морфології культури україни: генезис, типологія: зб. Наук. Праць. / І. М. Юдкін, С. Д. Безклубенко, О. М. Берегова, С. М. Волков, Є. М. Причепій. К., 2011. - 288 с.;
Адреса електронної пошти відділу:


Співробітники:


Демещенко Віолета Валеріївна

В.о. завідувача відділу науково-творчих досліджень з теорії та історії культури Інституту культурології НАМ України.

Кандидат історичних наук, доцент.


Берегова Олена МиколаївнаПровідний науковий співробітник.

Доктор мистецтвознавства, професор, музикознавець, викладач, публіцист. Член Національної спілки композиторів України.

Коло наукових інтересів пов’язане з дослідженням української сучасної композиторської творчості, проблем постмодернізму у музичному мистецтві, комунікаційних процесів у культурі України.

Автор монографій «Постмодернізм в українській камерній музиці 80-90-х років ХХ століття» (1999), «Комунікація в соціокультурному просторі України: технологія чи творчість?» (2006), “Культура та комунікація: дискурси культуротворення в Україні ХХІ ст.” (2009), навчального посібника «Сучасні комунікаційні технології в культурі України» (2006), підручника для студентів вищих музичних навчальних закладів «Музика ХX–ХХІ століть. Східна Європа та українське зарубіжжя», понад 50 наукових статей з актуальних проблем українського музикознавства та культурології.

Профіль у Google Академії


Безклубенко Сергій ДаниловичПровідний науковий співробітник.

Доктор філософських наук, кандидат мистецтвознавства, професор, заслужений працівник культури України.

Сфера наукових інтересів: теорія культури, теорія і історія кінематографу, культурний ендосмос, філософія культури.

Головні наукові праці: 
 • Мистецтво: терміни та поняття. Енциклопедичне видання. У 2-х томах. К., 2008, 2010. 
 • Теоретико-методологічні засади етнокультурології // Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології. Зб. наук. праць. – К., 2011. 
 • Про мистецькі твори як складову національної культури // Аспекти морфології культури України: генезис, типологія. Зб. наук. праць. – К., 2011.


Гаєвська Тетяна ІллівнаСтарший науковий співробітник.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник.

Сфера наукових інтересів: обряди та звичаї українців, звичаєве культура, релігійний туризм, історія традиційної української культури кінця ХІХ – початку ХХІ століття.  

Наукові праці: 
 • Обрядова релігійна культура у туристичній індустрії // Концепт культури: теоретико-методологічні та прикладні аспекти. – К., 2011. 
 • Звичай – процес улагодження (урядування, обрятування) громадського життя. 
 • Звичаї і обряди звичаєвого права Київської Русі.
 • До традиції встановлення неробочих святкових днів в Україні (1900 – 2011 рр.) // Культурологічна думка: щорічник наук. праць. – К.: Ін-т культурології НАМУ, 2012. – № 5. 

У 2012 році Гаєвська Т. І. представила завершену монографію “Традиційна звичаєва культура українців кінця ХІХ  початку ХХ століття”

Профіль у Google Академії