Візуалізація реального

Чміль Г.П., Корабльова Н.
Візуалізація реального в сучасному культурному просторі

МонографіяРекомендовано до друку Вченою радою Інституту культурології НАМ України.

Виконано в рамках фундаментального дослідження Інституту культурології Національної академії мистецтв України за темою: «Візуалізація сучасного культурного простору».

Науковий керівник:
Чміль Ганна Павлівна, академік НАМ України, доктор філософських наук.

Рецензенти:
Култаєва М. Д., доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди;
Зубавіна І. Б., доктор мистецтвознавства, професор Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого.

  Монографію присвячено надзвичайно актуальній проблемі дослідження сучасного культурного поля, перетвореного на екранну реальність, яка впливає на глядача, його світоглядну та життєву позиції. Саме конструювання реальності з закладеними в ній смислами за допомогою візуальних образів допомагають через кінематограф сформувати культурну реальність, а через неї здійснювати демонстрації життєвих світів, як фізичної реальності.
   Використання різних версій філософії культури дозволяє констатувати, що розуміння людиною культурних смислів і настанов здійснюється переважно на основі візуального досвіду.
  Для науковців (культурологів, філософів, мистецтвознавців), викладачів, аспірантів, докторантів і всіх, хто цікавиться проблемами візуалізації реального в сучасному культурному просторі.

© Чміль Ганна, Корабльова Надія, 2013
© Богуцький Юрій (Переднє слово), 2013
© Інститут культурології НАМ України, 2013

Сторінок: 256.

ISBN 978-966-2241-33-4

УДК 130.2
ББК 71.0
Ч746


Завантажити у форматі PDF: