Візуальність як домінанта сучасної культури

Візуальність як домінанта сучасної культури

Збірник матеріалів
Міждисциплінарної наукової конференції
7–8 грудня 2017 р.

Knygy-2017_Vizualnist.Tezy.jpg

   Збірник укладено за матеріалами Міждисциплінарної наукової конференції «Візуальність як домінанта сучасної культури», проведеної дистанційно Національною академією мистецтв України, Інститутом культурології НАМ України, інститутом проблем сучасного мистецтва НАМ України 7–8 грудня 2017 р.

Редакційна колегія:
Богуцький Ю. П. – віце-президент Національної академії мистецтв України, академік НАМ України, кандидат філософських наук, професор, директор Інституту культурології НАМ України (голова редколегії);
Сидоренко В. Д. – віце-президент Національної академії мистецтв України, академік НАМ України, кандидат мистецтвознавства, професор, директор Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України;
Яковлєв М. І. – перший віце-президент Національної академії мистецтв України, академік НАМ України, доктор технічних наук, професор;
Волков С. М. – заступник директора з наукової роботи Інституту культурології НАМ України, доктор культурології, професор (заступник голови редколегії);
Савчук І. Б.
– заступник директора з наукової роботи Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України, кандидат мистецтвознавства, доцент;
Дзюбенко Т. О. – заступник директора Інституту культурології НАМ України, заслужений працівник культури України;
Кузнєцова І. В. – вчений секретар Інституту культурології НАМ України, кандидат філософських наук, доктор філософії (Ph.D), с. н. с., доцент;
Дрофань Л. А. – вчений секретар Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України, кандидат філологічних наук, с. н. с.;
Чміль Г. П. – академік НАМ України, доктор філософських наук, завідувач відділу світової культури та міжнародних культурних зв’язків Інституту культурології НАМ України;
Зубавіна І. Б. – академік НАМ України, доктор мистецтвознавства, професор, учений секретар відділення кіномистецтва НАМ України;
Жукова Н. А. – завідувач відділу етнокультурології та культурної антропології Інституту культурології НАМ України, доктор культурології, доцент;
Судакова В. М. – завідувач відділу соціологічних досліджень та аналізу проблем української культури Інституту культурології НАМ України, доктор філософських наук, доцент;
Оляніна С. В. – завідувач відділу музеєзнавства та пам’яткознавства Інституту культурології НАМ України, кандидат архітектури, доцент;
Демещенко В. В. – завідувач відділу науково-творчих досліджень з теорії та історії культури Інституту культурології НАМ України, кандидат історичних наук, доцент.

© Інститут культурології НАМ України, 2017
© Автори, 2017

Сторінок: 84.


Завантажити у форматі PDF:


Пiдроздiли:

ЗМІСТ. Візуальність як домінанта сучасної культури
Далi...