ЗМІСТ. Дискурсивний вимір сучасного мистецтва: діалог культур


Збірник тез доповідей
Науково-теоретичної конференції з міжнародною участю
30 листопада 2016 р.


Антонова-Колесник Катерина
Діяльність Музею Миколи Лисенка у креативній індустрії України ...9

Бабак Ольга
Сюжетно-композиційні ознаки зарубіжних фільмів у сучасному українському кінематографі ...11

Барма Олег
Реконфигурация смыслового пространства библиотеки в дискурсивных практиках постнеклассической культуры (на примере романа Э. Костовой “Историк”) ...13

Бельдій Оксана
Взаємовплив релігії та мистецтва: історико-культурний контекст ...16

Бердинських Святослав
Роль традиційних засобів проектної графіки в сучасному формотворчому процесі ...18

Бітаєв Валерій
Феномен культури в контексті сучасного етнокультурологічного осмислення ...20

Бітаєва Ганна
Три-де меппінг як різновид сучасного відео-арту ...24

Богуцький Юрій
Комунікативна дія та адаптація людини до умов соціокультурного середовища як проблема нової культурної реальності ...27

Бойко Зінаїда
Феномен художньої освіти ...31

Борисенко Юлія
Реалізація національних культурних проектів в закладі музейного типу “Скансен” ...32

Босенко Алексей
Необходимо ли теоретическое мышление современному искусству? ...34

Босенко Олексій
Художнє життя та мистецька освіта в Києві на зламі ХІХ‒ХХ століть: культурологічний вимір ...35

Бриль Марина
Творча майстерня як стартовий майданчик креативних індустрій ...37

Булгакова Наталія
Курортний Трускавець у національному культурному проекті ...39

Венц Юлія
Етно-стиль у сучасному пластичному мистецтві ...41

Вишневська Галина
Мистецька спадщина львівських замків ...43

Волков Cергій
Креативний потенціал мистецької освіти в державотворчих реаліях України ...46

Гаєвська Тетяна
Творчий і мистецький потенціал традиційної народної культури у контексті загальнокультурного процесу ...50

Гончаренко Надія
“Мистецький Арсенал”: як національний музейний проект став майданчиком культурного розвитку ...52

Гриценко Олександр
Ідеальні сценарії та складні реалії культурної трансформації в Україні ...54

Даниленко Ольга
Еволюція традицій художнього оформлення українських готельно-ресторанних закладів ...58

Дубрівна Антоніна
Абстрактне мистецтво як універсальна мова транскультурного діалогу ...60

Жукова Наталія
Модель “семіотичної гри” у творчості Г. Нормінтона ...62

Зубавіна Ірина
Філософування екраном ...65

Іванишин Володимир
Інноваційні методики в системі управління сценічним мистецтвом ...67

Канівець Анастасія
Національна традиція в сучасному українському кіно (на матеріалі фільмів О. Саніна) ...68

Карпова Людмила
Інтегративна функція українського обрядового свята ...70

Клековкін Олександр
Ідоли ринку і сакральні порожнечі нарцисизму ...72

Коваль Дарія
Проблеми збереження культурної спадщини Поділля ...74

Костюк Христина
До питання розмежування жанрів трилеру, хорору і фантастики в сучасному кіномистецтві ...77

Кондель-Пермінова Наталія
Пошуки вирішення меморіального громадського простору, домірного до людини (на прикладі архітектурно-художнього конкурсу 2016 р. в Полтаві) ...78

Кретов Андрій
Філософські та культурологічні виміри проблеми “кінця” мистецтва ...80

Крипчук Микола
Проблеми сучасної української культурно-дозвіллєвої діяльності ...82

Крупа Інна
Андрей Шептицький — меценат і мистецтвознавець ...84

Лебедева Алёна
Искусство переопыления смыслов ...86

Ліва Наталя
Барокові алюзії у західноєвропейській музиці XХ століття ...88

Любченко Оксана
Культура дозвілля як спосіб організації вільного часу ...90

Малюк Євген
Українська індустрія відеоігор: особливості та перспективи ...92

Мацьовита Олена
Становлення та розвиток музейної справи в Києві ...94

Мезіна Світлана
Творчість Івана Миколайчука: уособлення національної традиції (1960-ті роки) ...96

Мотуз Василь
Діяльність митрополита Петра Лебединцева у збереженні Києво-Софійського собору ...98

Мороз Євгенія
Новітні інтерпретації поняття “культурний капітал” в соціології та соціальних науках ...101

Нахабич Наталія
Розвиток культури довіри в українському суспільстві як соціогуманітарна проблема ...103

Никоненко Тамара
Соціологічні компоненти взаємодії мистецтва і суспільства ...107

Оборська Світлана
Декорування рекреаційно-дозвіллєвих закладів ...109

Оляніна Світлана
Український бароковий іконостас та його сучасні ремінісценції: проблема відтворення символічного змісту ...111

Павко Анатолій
Теоретичні аспекти взаємовпливу образотворчого та музичного мистецтва ...112

Паньків Ганна
Родова приналежність образотворчого твору ...116

Поплавська Альона
Сучасний український ресторан: збереження традицій ...117

Причепій Євген
Феномен двох богинь в архаїчній символіці та орнаментах ...119

Причепій Оксана
Формотворення і орнаментування традиційного національного українського одягу ...121

Процик Леся
Мистецтво у формуванні релігійного досвіду українців ...122

Салата Галина
Людиномірний дискурс біокультурної антропології ...124

Сиваш Ілона
Етнокультурний стереотип як феномен сучасної культури ...125

Скокова Людмила
Прагматичний підхід у соціології мистецтва ...128

Смирна Леся
Модерне, сучасне та новітнє мистецтво як предмет теоретичних досліджень ...130

Судаков Володимир
Соціокультурні детермінанти сучасних комунікативних практик ...132

Судакова Валентина
Конвенційна складова суспільних інтеракцій як чинник єдності культурного простору ...134

Тютюн Данило
Інтерпретації давньогрецької драми в кінематографі ...136

Устименко Леся
Сучасні крос-культурні конфлікти в міжнародному туризмі ...138

Хлистун Олена
Мистецтво перевтілення актора (за К. Станіславським) ...140

Черних Геннадій
Культурні детермінанти соціальної напруженості в українському суспільстві: особливості аксіологічного дискурсу корупції та злочинності ...142

Чміль Ганна
Екранний дискурс в сучасному мистецькому просторі: людиномірний контекст ...144

Чуднівець Анастасія
Петриківка: бренд України чи елемент креативної індустрії ...146

Чумаченко Олена
Феномен творчої діяльності в аспекті появи технологічного мистецтва ...148

Шатунов Віктор
Вплив художніх та літературних обʼєднань на формування громадянського суспільства в незалежній Україні ...150

Шульга Раїса
Мистецтво як “вічна” проблема ...152

Юдкін Ігор
Морфологічний підхід до виконавського мистецтва ...153

Юр Марина
Дисконтинуальний характер розвитку сучасного мистецтва: національний аспект ...155

Яворська Євгенія
Дискурсивні практики осмислення функціонального статусу культури суспільства модерну в теорії глобальної залежності ...157