ЗМІСТ. Філософія української національної ідеї

Шейко В. М., Лєвіна В. Г.

Вступ.......6

Розділ 1. Концептуальні засади дослідження національної ідеї.......11
1.1. Теорія та методологія дослідження.......12
1.2. Аналіз джерел та літератури.......18

РОЗДІЛ 2. Національна ідея як предмет культурологічного дослідження.......43
2.1. Нація як форма нової ідентичності культури Модерну.......44
2.2. Національна ідея як теоретична категорія.......53
2.3. Генеза культурфілософії української національної ідеї.......59

Розділ 3. Модерний етап еволюції української національної самосвідомості.......69
3.1. Українське національне відродження 1920-х років.......70
3.2. Українська культура у поглядах сучасників М. Хвильового.......78
3.3. «Літературна дискусія» 1925-1928 років та М. Хвильовий: конфлікт уявлень про культуру.......88

Розділ 4. Українська національна ідея в творчості М. Хвильового: культурологічний аспект.......99
4.1. Філософія української національної ідеї в концепції М. Хвильового.......100
4.2. Культурологічна концепція української ментальності в творчості М. Хвильового.......116

ВИСНОВКИ.......147
Бібліографія.......155
Ілюстрований додаток.......199