ЗМІСТ. Інституалізовані соціокультурні системи

Волков С. М.

ПЕРЕДНЄ СЛОВО.......6
ВСТУП.......8

РОЗДІЛ 1. МИСТЕЦЬКА ОСВІТА В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ КОНТЕКСТІ XIX - ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ XX СТОРІЧЧЯ.......18
Історико-культурні передумови становлення професійної мистецької освіти в Україні.......21
Влада та освітня система: поліваріантність взаємин.......37
Система освіти у контексті процесів українізації, уніфікації та централізації 20-х років.......43

РОЗДІЛ 2. ЕПОХА 30-50-Х РОКІВ XX СТОРІЧЧЯ: ІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ.......51
Регіональний розвиток системи мистецької освіти України в особливостях соціокультурних обставин часу.......53
Мистецька освіта в екстремальних умовах 40-х років.......81
50-і роки в історії мистецької освіти: тоталітарна ідеологія і лібералізація освітньої справи.......100

РОЗДІЛ 3. МИСТЕЦЬКА ОСВІТА УКРАЇНИ У ПЕРІОД 60-80-Х РОКІВ XX СТОРІЧЧЯ.......113
Мистецька освіта в реаліях соціокультурних процесів 60-х років.......115
Період "розвинутого соціалізму" — апогей екстенсивного розвитку системи мистецької освіти в регіонах.......128

РОЗДІЛ 4. МИСТЕЦЬКА ОСВІТА В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ.......145
Нова епоха - нові пріоритети соціокультурного розвитку.......147
Освітня система України в кроскультурному полі сучасності та інтеграція до європейського культурного простору.......165
Особливості адаптацій регулятивних методів культури і освіти в Україні наприкінці XX ст.......177
Вищі навчальні заклади мистецтва і культури - основа сталості культурно-освітнього розвитку.......189

ВИСНОВКИ.......202
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.......213
ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК.......235