ЗМІСТ. Інтерпретація як інструмент культурологічного дискурсу


Збірник тез доповідей
Всеукраїнської науково-теоретичної конференції
2-3 червня 2016 р.


Бабак Ольга
Інтерпретація полікультурних проявів у сучасному українському кінематографі ...9

Бабенко Катерина
Про інтерпретаційний аналіз алонімного твору ...11

Безгін Олексій
Аспекти формування професійних компетенцій у мистецькій освіті ...13

Бережник Святослав
Асоціація європейських фестивалів у Чехії: пошук інтерпретацій ...14

Бітаєв Валерій
Мистецтво в структурі інтегративного підходу до індивідуалізації людини ...16

Бітаєва Ганна
Мурал як художня новація в сучасному українському візуальному мистецтві ...20

Богуцький Юрій
Інтерпретація моделей розвитку соціальних систем (до питання самоорганізації) ...23

В
ишневська Галина
Інноваційні форми діяльності сучасних музеїв в умовах полікультурності ...27

Волков Сергій
Інтерпретація як іманентна сутність професійно-мистецького виховання ...28

Гаврилаш Ілона
Інтерпретація традиційної української символіки в мистецтві муралів ...31

Гаєвська Тетяна
Інтерпретація символів у народних обрядах українців ...32

Мохсін Геннар (Королівство Марокко)
Прихід звука як результат нових вимірів естетичної виразності кінематографу ...34

Гончарова Олена
Музеї кіно як об’єкт культурологічних досліджень ...36

Горенко Лариса
Інтерпретація як метод культурологічної науки: історія, теорія, практика ...40

Гриценко Олександр
Культурна спадщина в політиці пам’яті президентів України: пріоритети, засади; проблема автентичності у відродженні пам’яток ...42

Данник Катерина
Символи та орнаменти вірменського Хачкару ...44

Датченко Юлія
Смислобудова в процесі розуміння писанки як тексту ...46

Деркач Тетяна
Аспекти збереження кінематографічної спадщини України ...48

Дубрівна Антоніна
Інтерпретація української традиційної орнаментики як форми абстрактної знаковості в контексті розвитку абстрактного мистецтва України ...49

Жукова Наталія
«Новий роман»: у пошуках втраченої реальності ...51

Зубавіна Ірина
Розширення інтерпретаційного поля творів постмодерну ...53

Коваленко Єва
Соліст балету як інтерпретатор ролі: результати опитування ...55

Колесник Олена
Художня інтерпретація та картина світу ...56

Кретов Андрій
Проблема інтерпретації в контексті взаємодії філософії і мистецтва ...58

Крупа Інна
Інтерпретація культурно-історичної спадщини України в умовах полікультурності ...60

Кузнєцова Інна
Текст культури: інтерпретації здійснення в синергетичному просторі ...62

Левчук Ярослава
Трансформація культурних смислів як інструмент когнітивного розвитку в системі традиційної дитячої субкультури ...64

Личковах Володимир
В. Кандинський та Я. Т. Пайтер: естетичні інтерпретації мистецького авангарду в діалозі культур Україна – Польща ...68

Ліва Наталя
До проблеми музичної інтерпретації сакральної теми у сучасному західноєвропейському мистецтві ...71

Ляшенко Лідія
«Талант» та «геніальність»: до проблеми інтерпретації понять ...74

Малюк Євген
Особливості інтерпретації правил відеогри ...76

Мусієнко Оксана (молодша)
Американські продюсери епохи Голлівуду 1970-80-х років: пошук нових тем і нових облич 77

Неволов Василь
Культурна ідентичність і сучасна українська сцена ...79

Нікітюк Оксана
Диригентська інтерпретація як комунікативне явище сучасної культури (на прикладі культурно-мистецької діяльності Є. Савчука) ...81

Носова Богдана
Комунікація як маркер у міжкультурному діалозі ...82

Овчарук Ольга
Людина постмодерну в культурологічних інтерпретаціях українського гуманітарного дискурсу ...84

Олійник Олександра
Інтерпретація інституційної теорії мистецтва в сучасній науковій практиці ...87

Оляніна Світлана
Символічна концепція царських врат XVII–XVIII ст. із зооморфними мотивами в композиції ...88

Онуфрієнко Олена
Біографія модерного автора в культурному контексті доби ...90

Петік Олександр
Сучасний шкільний підручник: співвідношення візуального і текстового компоненту ...93

Петрикова Оксана
Художньо-творча інтерпретація як складова вокально-сценічної майстерності майбутнього викладача вокалу ...96

Поповкіна Поліна
Концептуально-тематичні етапи розробки оригіналів-макетів архітектурних споруд для оформлення книжок-панорамок ...98

Радзієвський Віталій
Маргінальні практики у культурологічному дискурсі ...99

Садовенко Світлана
Герменевтико-діалогічний дискурс інтерпретації хронотопу української народної художньої культури ...101

Сиваш Ілона
Інтерпретації в етнодизайні (на прикладі класичного виду українського мистецтва – народної вишивки) ...103

Телеуця Валентина
Сучасна інтерпретація символів у фольклорному тексті Подунав'я ...105

Успенська Ольга
Практики ефективного менеджменту в соціокультурній діяльності ...107

Фадейкова Лілія
Новітні тенденції у дизайні наукових видань: варіативність виражальних засобів ...108

Цепеннікова Марія
Стилізація та інтерпретація літературного тексту ілюстраторами дитячої книги ...109

Червонюк Олена
Інтерпретація мистецтва графіті як універсального коду спілкування у творчому середовищі ...111

Чуйко Тетяна
Постать і творчість Т. Шевченка в інтерпретації сучасних китайських художників ...113

Чумаченко Олена
Герменевтичний метод у аспекті дослідження змістовного навантаження поняття «творча діяльність» (дискурс модернізму) ...115

Шалапа Світлана
Взаємодія хореографії і спорту як фактор становлення пластичного мистецтва ХХ–ХІХ ст. ...117

Шмаленко Олеся
Творчість Володимира Івасюка у контексті української культури ...121

Штукар Олена
Особистість Флоріана Юр’єва: синтез науки і мистецтва ...122

Шубравська Ольга
Ю. Федькович як перекладач драм Шекспіра: відповідність оригіналу і творча інтерпретація ...125

Юдкін Ігор
Інтерпретація як предмет морфології культури ...127

Ясна Іламі
Семантика події» та інтерпретація соціально-політичних конфліктів ...129