ЗМІСТ. Матеріальна підтримка культурних проектів

Безгін О. І. (та ін.)

ВСТУП.......7
ГЛОСАРІЙ.......9

РОЗДІЛ І. Матеріальне забезпечення закладів культури та мистецтва в Україні: сучасний стан і проблеми розвитку.......11
1.1. Система фінансування культурної сфери.......12
1.2. Витоки, становлення і сучасний стан меценатства та спонсорства в Україні.......26
1.3. Юридична практика українського спонсорства: благодійний і рекламний аспекти.......31
1.4. Регіональний досвід залучення позабюджетних коштів для забезпечення творчо-виробничого і навчального процесів у закладах культури і мистецтва:
1.4.1. Національний академічний драматичний театр імені І. Франка.......41
1.4.2. Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого.......42
1.4.3. Одеський академічний театр музичної комедії імені М. Водяного.......62
1.4.4. Одеський російський драматичний театр.......65
1.4.5. Ялтинський театр імені А. П. Чехова.......67
1.5. Висновки до розділу І.......73

РОЗДІЛ II. Методичні засади стратегічного управління позабюджетними ресурсами в закладах культури.......75
2.1. Досвід Росії
2.1.1. Особливості розвитку фандрейзингу в Росії, можливості використання в сфері культури України.......76
2.1.2. Позиціювання культурної послуги на ринку донорів.......85
2.1.3. Механізм перетворення донорських коштів з тактичних ресурсів на стратегічні.......91
2.1.4. Методика планування і проведення фандрейзингової кампанії......102
2.2. Висновки до розділу II.......213

РОЗДІЛ III. Аналітичний огляд світового досвіду розвитку спонсорства та суспільно значимого маркетингу доброчинних ініціатив.......115
3.1. Досвід США
3.1.1. Філантропічна діяльність і доброчинність.......116
3.1.2. Потреба в пошуку коштів. Ринок спонсорства.......124
3.1.3. Вимоги до пропозицій щодо спонсорської підтримки.......130
3.1.4. Негативні прояви у партнерстві.......134
3.1.5. Спеціальні події як джерело фандрейзингу.......135
3.2. Досвід Великобританії
3.2.1. Історичний огляд. Роль агентства «Art and Business».......140
3.2.2. Ключові питання взаємодії культури та бізнесу.......144
3.2.3. Співвідношення державної підтримки та спонсорства. Податкові й законодавчі норми.......148
3.2.4. Проблемні питання в отриманні фінансової підтримки культури.......152
3.3. Досвід Австрії
3.3.1. Модель фінансування культури та роль спонсорства.......155
3.3.2. Податкове законодавство Австрії в сфері культури.......157
3.3.3. Новітні тенденції спонсорства культурних проектів.......157
3.3.4. Посередницькі організації в діалозі культури і бізнесу.......164
3.4. Досвід Франції
3.4.1. Матеріальна підтримка культури державою і сучасні тенденції спонсорства.......167
3.4.2. Податкові реформи в сфері підтримки культури бізнесом.......168
3.4.3. Досвід успішної співпраці бізнесу і культури.......169
3.5. Висновки до розділу III.......172

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ.......174
КОНЦЕПЦІЯ.......178
ЛІТЕРАТУРА.......186